GC FTPYME SABADELL 6, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME SABADELL 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64607849
Import de l'emissió: € 1.000.000.000
Data de constitució: 27 de juny de 2007
Data de desemborsament: 29 de juny de 2007
Dates de pagament: 20 de gener, 20 d'abril, 20 de juliol i 20 d'octubre
Data de liquidació: 30 de setembre de 2039
Marc legal: Ordre Ministerial PRE/3/2007 del 10 de gener de 2007, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1 € 175.000.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (S&P)
Euribor 3M + 0,11% ES0341099002
SÈRIE A2 € 635.400.000 A3(sf) (Moody’s)
AA-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,19% ES0341099010
SÈRIE A3G (*) € 134.100.000 Aa2(sf) (Moody’s)
A+(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,005% ES0341099028
SÈRIE B € 35.500.000 A1(sf) (Moody’s)
B-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,43% ES0341099036
SÈRIE C € 20.000.000 B2(sf) (Moody’s)
CCC-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,75% ES0341099044

(*) La Sèrie A3G està garantida per l'Estat

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Prèstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèrie A1, A2 i A3G
Sèrie C subordinada respecte a la resta de Sèries

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie C
(ISIN ES0341099044)
modificació qualificació de ‘BBB’ a ‘BBB-’ S&P Novembre 2008
Sèrie B
(ISIN ES0341099036)
modificació qualificació de ‘A2’ a ‘B1’ Moody’s Novembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0341099044)
modificació qualificació de ‘Baa2’ a ‘Caa3’ Moody’s Novembre 2009
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s. Octubre 2010
Sèrie A3G
(ES0341099028)
modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Març 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0341099010)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie B
(ISIN ES0341099036)
modificació qualificació de ‘A(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie C
(ISIN ES0341099044)
modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a ‘B(sf)’ S&P Juliol 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0341099010)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ (Moody’s) Setembre 2011
Sèrie B
(ISIN ES0341099036)
Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘B2(sf)’ (Moody’s) Setembre 2011
Sèrie A3G
(ES0341099028)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s Novembre 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0341099010)
Modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0341099010)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Febrer 2012
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Febrer 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0341099010)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0341099010)
Modificació qualificació de ‘A-(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
Modificació qualificació de ‘A-(sf)’ a ‘BBB+(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie B
(ISIN ES0341099036)
Modificació qualificació de ‘BBB(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie C
(ISIN ES0341099044)
Modificació qualificació de ‘B(sf)’ a ‘CCC-(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie B
(ISIN ES0341099036)
Modificació qualificació de ‘B2(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s Abril 2013
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1 (sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie A3G
(ISIN ES0341099028)
Modificació qualificació de ‘BBB+(sf)’ a ‘A+(sf)’ (S&P) Desembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0341099036)
Modificació qualificació de ‘B+(sf)’ a ‘B-(sf)’ (S&P) Desembre 2014
Sèrie A3(G)
(ES0341099002)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Gener 2015
Sèrie B
(ES0341099036)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Gener 2015
Sèrie B
(ES0341099036)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Novembre 2015
Sèrie C
(ES0341099044)
Modificació qualificació de Caa3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ Moody’s Novembre 2015
Sèrie B
(ES0341099036)
Modificació qualificació de 'A3(sf)' a 'A1(sf)' Moody's Juny 2016
Sèrie C
(ES0341099044)
Modificació qualificació de 'Caa1(sf)' a 'B2(sf)' Moody's Juny 2016

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons