FonsCaixa Hipotecari 7, F.T.H.

Dades bàsiques

Nom: FONSCAIXA HIPOTECARI 7, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA
NIF: V-63287189
Import de l'emissió: € 1.250.000.000
Data de constitució: 26 de setembre de 2003
Data de desemborsament: 30 de setembre de 2003
Dates de pagament: 15 de gener, 15 d'abril, 15 de juliol i 15 d'octubre
Data de liquidació: 15 de setembre de 2040
Marc legal: Llei 19/1992 del 7 de juliol

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie      Import inicial    Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 1.220.000.000 AA+(sf) (S&P)
A3(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,15% ES0337969002
SÈRIE B € 30.000.000 A+(sf) (S&P)
A3(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,40% ES0337969010

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Segons es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through).
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0337969010)
millora de qualificació de ‘A’ a ‘A+’ S&P. Març 2006
Sèrie A
(ISIN ES0337969002)
modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337969002)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337969002)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337969010)
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons