GC FTPYME SABADELL 8, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME SABADELL 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65408775
Import de l'emissió: € 1.000.000.000
Data de constitució: 17 de setembre de 2010
Data de desemborsament: 22 de setembre de 2010
Dates de pagament: 20 de gener, 20 d'abril, 20 de juliol i 20 d'octubre
Data de liquidació: 20 de gener de 2045
Marc legal: Ordre Ministerial PRE/3/2007 del 10 de gener de 2007, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992. Article 57.Un de la Llei 26/2009 de 23 de decembre dels Pressupostos de l’estat par el any 2010

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1(G) (*) € 250.000.000 A(high)(sf) (DBRS)
AA-(sf) (S&P)
Euribor 3M + 1,30% ES0341100008
SÈRIE A2 (G) (*) € 390.000.000 A(high)(sf) (DBRS)
AA-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 1,35% ES0341100016
SÈRIE A3 € 160.000.000 A(high)(sf) (DBRS)
AA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 1,40% ES0341100024
SÈRIE B € 200.000.000 BBB(sf) (DBRS)
BBB(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 1,50% ES0341100032

(*) garantides per l'Estat

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els préstecs (“pass through”), a partir del 20 d'abril de 2012
Subordinació: Sèrie A3 subordinada respecte a les sèries A1G i A2G
Sèrie B subordinada respecte a les sèries A1G, A2G i A3

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

DBRS

S&P

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A1(G)
(ISIN ES0341100008)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Desembre 2011
Sèrie A2(G)
(ISIN ES0341100016)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Desembre 2011
Sèrie A3
(ISIN ES0341100024)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P Desembre 2011
Serie A1(G)
(ISIN ES0341100008)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) Desembre 2012
Sèrie A2(G)
(ISIN ES0341100016)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) Desembre 2012
Sèrie A3
(ISIN ES0341100024)
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) Desembre 2012
Sèrie A1(G)
(ISIN ES0341100008)
Modificació qualificació de ‘A-(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie A2(G)
(ISIN ES0341100016)
Modificació qualificació de ‘A-(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie A3
(ISIN ES0341100024)
Modificació qualificació de ‘A-(sf)’ a ‘A+(sf)’ S&P Abril 2013
Sèrie B
(ISIN ES0341100032)
Modificació qualificació de ‘BB(high)(sf)’ a ‘BBB(sf)’ (DBRS) Abril 2014
Sèrie A3
(ISIN ES0341100024)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘AA(sf)’ (S&P) Desembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0341100032)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘BBB(sf)’ (S&P) Desembre 2014

 

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons