CaixaBank Consumo 5, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACIÓN 
NIF: V-88636352
Codi LEI: 9598007R036Q8HRQ8G52
Import de l'emissió: € 3.550.000.000,00
Data de constitució: 19 de Juny 2020
Data de desemborsament: 23 de Juny de 2020
Dates de pagament: 20 de Gener, 20 d’Abril, 20 de Juliol i 20 d’Octubre
Data de Venciment Legal: 20 d’Octubre de 2054
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN

Sèrie A

 3.230.500.000,00

Aa1(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)

0,75%

ES0305483002

Sèrie B

 319.500.000,00

Ba2(sf) (Moody’s)
BB(high)(sf) (DBRS)

1,00%

ES0305483010

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305483002)
Modificació qualificació de “Aa3(sf) a Aa1(sf)” Moody’s Maig 2021
Sèrie B
(ES0305483010)
Modificació qualificació de “B1(sf) a Ba2(sf)” Moody’s Maig 2021
Sèrie A
(ES0305483002)
Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS Juny 2021
Sèrie B
(ES0305483010)
Modificació qualificació de “B(low)(sf) a B(high)(sf)” DBRS Juny 2021
Sèrie A
(ES0305483002)
Modificació qualificació de “AA(sf) a AA(high)(sf)” DBRS Abril 2023
Sèrie A
(ES0305483002)
Modificació qualificació de “AA(high)(sf) (DBRS) a AAA(sf) (DBRS) Abril 2024
Sèrie B
(ES0305483010)
Modificació qualificació de “B(high)(sf)(DBRS) a BB(high)(sf) (DBRS) Abril 2024

Pujar

 • Contrapartides Contractes

  [No hi ha arxius]
 • Fets rellevants

 • Dades del trimestre corrent

 • Dades sobre l’última Data de Pagament

 • Informes mensuals

 • Informes trimestrals

 • Estats Financers Públics Trimestrals - CNMV

 • Memòria anual

 • Informe d'impagaments i bons