CAIXABANK LEASINGS 3, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK LEASINGS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-88383393
Codi LEI: 959800U7ERNWGUBPYG17
Import de l'emissió: € 1.830.000.000,00
Data de constitució: 20 de Juny de 2019
Data de desemborsament: 28 de Juny de 2019
Dates de pagament: 19 de Març, 19 de Juny, 19 de Setembre i 19 de Desembre
Data de venciment legal: 19 de Desembre de 2039
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
Sèrie A € 1.573.800.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)
0,75% ES0305418008
Sèrie B € 256.200.000 B1(sf) (Moody’s)
BB(low)(sf) (DBRS)
1,00% ES0305418016

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

 

- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC :

Notificació de l’Entitat Cedent

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Calificació Bons

Sèrie B
(ISIN ES0305418016)
Modificació qualificació de ‘B(high)sf’ a
‘B(low)sf’ DBRS
Setembre 2020
Sèrie A
(ES0305418008)
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf) ’ a
‘Aa2(sf)’ Moody’s
Febrer 2021
Sèrie A
(ES0305418008)
Modificació qualificació de ‘AA(sf) ’ a
‘AA(high)(sf)’ DBRS
Setembre 2021
Sèrie A
(ES0305418008)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf) ’ a
‘Aa1(sf)’ Moody’s
Novembre 2021
Sèrie B
(ES0305418016)
Modificació qualificació de “B(low)(sf) a BB(low)(sf)” DBRS Setembre 2022
Sèrie A
(ES0305418008)
Modificació qualificació de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS Setembre 2023

 Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons