GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64904147
Import de l'emissió: € 253.800.000
Data de constitució: 30 de juny de 2008
Data de desemborsament: 3 de juliol de 2008
Dates de pagament: 17 de gener, 17 d'abril, 17 de juliol i 17 d'octubre
Data de Venciment Legal: 30 de juny de 2063
Marc legal: Article 35.1.c. de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i la Resolució ECF/753/2008, de 3 de març, del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 104.300.000 Aa2(sf) (Moody’s) Euribor 3M + 0,40% ES0341082008
SÈRIE AG (*) € 93.200.000 Aa2(sf) (Moody’s) Euribor 3M + 0,35% ES0341082016
SÈRIE B € 25.700.000 Baa1(sf) (Moody's) Euribor 3M + 0,60% ES0341082024
SÈRIE C € 16.800.000 Caa3(sf) (Moody’s) Euribor 3M + 1,25% ES0341082032
SÈRIE D € 13.800.000 C(sf) (Moody’s) Euribor 3M + 3,50% ES0341082040

 (*) La Sèrie AG està garantida per la Generalitat de Catalunya

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Las sèries AS i AG, s’amortitzaran a prorrata a partir del 17/04/2011
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,AG i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie C
(ES0341082032)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a ‘B2(sf)’ (Moody’s) Juny 2011
Sèrie AS
(ES0341082008)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Desembre 2011
Sèrie AG
(ES0341082016)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’(Moody’s) Desembre 2011
Sèrie AG
(ES0341082016)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ (Moody’s) Juliol 2012
Sèrie AS
(ES0341082008)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ (Moody’s) Juliol 2012
Sèrie B
(ES0341082024)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ (Moody’s) Maig 2013
Sèrie C
(ES0341082032)
Modificació qualificació de ‘B2(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) Maig 2013
Sèrie AG
(ES0341082016)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie AS
(ES0341082008)
Modificació qualificació de ‘A3(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie B
(ES0341082024)
Modificació qualificació de ‘Baa1(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie C
(ES0341082032)
Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘Caa3(sf)’ (Moody’s) Octubre 2014
Sèrie B
(ES0341082024)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a Ba1(sf) (Moody’s) Febrer 2015
Sèrie B
(ES0341082024)
Modificació qualificació de ‘Ba1(sf)’ a Baa3(sf) (Moody’s)” Juliol 2015
Sèrie AG
(ES0341082016)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a Aa2(sf) (Moody’s)” Abril 2016
Sèrie AS
(ES0341082008)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a Aa2(sf) (Moody’s)” Abril 2016
Sèrie B
(ES0341082024)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a Baa1(sf) (Moody’s)” Abril 2016

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons