FONCAIXA ICO-FTVPO 1, FTA

Dades bàsiques

Nom: FONCAIXA ICO-FTVPO 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65041303
Import de l'emissió: € 525.200.000
Data de constitució: 6 de febrer de 2009
Data de desemborsament: 11 de febrer de 2009
Dates de pagament: 18 de març, 18 de juny, 18 de setembre y 18 de desembre
Data de Venciment Legal: 9 de novembre de 2031
Marc legal: Conveni de col·laboració i compromís d'aval entre CaixaBank Titulització-ICO i conveni de col·laboració i compromís d'aval entre CaixaBank-ICO, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 5.600.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAAsf (Fitch)
Euribor 3M + 0,50% ES0337680005
SÈRIE A(G)* € 478.000.000 A3(sf) (Moody’s)
AA-sf (Fitch)
Euribor 3M + 0,50% ES0337680013
SÈRIE B € 20.800.000 A3(sf) (Moody’s)
Asf (Fitch)
Euribor 3M + 0,80% ES0337680021
SÈRIE C € 15.600.000 A3(sf) (Moody’s)
BBsf (Fitch)
Euribor 3M + 1,50% ES0337680039
SÈRIE D € 5.200.000 C(sf) (Moody’s)
CCsf (Fitch)
Euribor 3M + 4,00% ES0337680047

(*) La Sèrie A(G) està garantida per l'aval de l’Estat.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i A(G)
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, A(G) i B
Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

Fitch

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie C
(ISIN ES0337680039)
Modificació qualificació de ‘BBBsf’ a ‘BBsf’ Fitch. Novembre 2010
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337680013)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337680021)
Modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337680013)
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Juny 2012
Sèrie A(G)
(ISIN ES0337680013)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie B
(ISIN ES0337680021)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons