FonsCaixa Hipotecari 8, F.T.H.

Dades bàsiques

Nom: FONSCAIXA HIPOTECARI 8, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA
NIF: V-63791362
Import de l'emissió: € 1.000.000.000
Data de constitució: 15 de març de 2005
Data de desemborsament: 18 de març de 2005
Dates de pagament: 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
Data de liquidació: 15 de juny de 2040
Marc legal: Llei 19/1992 del 7 de juliol

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A € 971.000.000 AA+(sf) (S&P)
Aa2(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,09% ES0337805008
SÈRIE B € 22.500.000 A(sf) (S&P)
A1(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,28% ES0337805016
SÈRIE C € 6.500.000 BBB(sf) (S&P)
Baa2(sf) (Moody's)
EURIBOR 3M + 0,55% ES0337805024

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: A mesura que es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through)
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A.
La Sèrie C està subordinada a la resta de sèries.

Pujar

Fullet informatiu

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ISIN ES0337805008)
modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrer 2012
Sèrie A
(ISIN ES0337805008)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012

 

 

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons