GC FTPYME PASTOR 6, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME PASTOR 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V64995780
Import de l'emissió: € 500.000.000
Data de constitució: 28 de novembre de 2008
Data de desemborsament: 2 de desembre de 2008
Dates de pagament: 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre
Data de Venciment Legal: 30 d'octubre de 2051
Marc legal: Ordre Ministerial PRE/3/2007 del 10 de gener de 2007, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 179.200.000 Aaa(sf) (Moody's) EURIBOR 3M + 0,45% ES0341083006
SÈRIE AG (*) € 202.000.000 Aaa(sf) (Moody's)
AAA(sf) (DBRS)
EURIBOR 3M + 0,40% ES0341083014
SÈRIE B € 61.300.000 A2(sf) (Moody's) EURIBOR 3M + 1,25% ES0341083022
SÈRIE C € 57.500.000 Baa3(sf) (Moody's) EURIBOR 3M + 1,75% ES0341083030

(*) La Sèrie AG està garantida per l'Estat

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,AG i B

Pujar

Fullet informatiu


 

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons