GC FTPYME UNNIM 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME UNNIM 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-65701674
Import de l'emissió: € 275.000.000
Data de constitució: 23 de Desembre de 2011
Data de desemborsament: 29 de Desembre de 2011
Dates de pagament: 17 de Març, 17 de Juny, 17 de Setembre i 17 de Desembre
Data de Venciment Legal: 17 de Desembre de 2053
Marc legal: Ordre Ministerial PRE/627/2011, de 22 de març, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AG (*) € 110.000.000 AA-(sf) (S&P)
A(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M + 0,50% ES0341101006
SÈRIE AS € 27.500.000 AA-(sf) (S&P)
A(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M +0,75% ES0341101014
SÈRIE B € 137.500.000 CCC(sf) (DBRS) Euribor 3M + 2,75% ES0341101022

(*) La Sèrie AG està garantida per l’aval de l’Estat.

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”)
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG
Sèrie AS subordinada respecte a la sèrie AG

Pujar

Fullet informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 216/2008:

CCR – RD 216/2008

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

SP

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie AG
(ISIN ES0341101006)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012
Sèrie AS
(ISIN ES0341101014)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P Maig 2012
Sèrie AG
(ISIN ES0341101006)
Modificació qualificació de ‘AA+(sf)’ a AA-(sf) (S&P) Octubre 2012
Sèrie AS
(ISIN ES0341101014)
Modificació qualificació de ‘AA+(sf)’ a AA-(sf) (S&P) Octubre 2012
Sèrie AG
(ISIN ES0341101006)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) Desembre 2012
Sèrie AS
(ISIN ES0341101014)
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ (DBRS) Desembre 2012

Pujar

 

 

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons