GC FTPYME PASTOR 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC FTPYME PASTOR 1, FONS DE TITULACIÓ D'ACTIUS
NIF: V-63315899
Import de l'emissió: € 225.000.000
Data de constitució: 28 d'octubre de 2003
Data de desemborsament: 31 d'octubre de 2003
Dates de pagament: 15 de gener, 15 d'abril, 15 de juliol i 15 d'octubre
Dates de pagament: 15 d'abril de 2027
Marc legal: Ordre ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l'Ordre ECO/1064/2003 del 29 d'abril i pel Reial decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE AS € 130.700.000 AAA(sf) (S&P) EURIBOR 3M + 0,25% ES0316873019
SÈRIE AG (*) € 76.300.000 AAA(sf) (S&P) EURIBOR 3M ES0316873001
SÈRIE B € 6.800.000 A(sf) (S&P) EURIBOR 3M + 0,65% ES0316873027
SÈRIE C € 11.200.000 BBB(sf) (S&P) EURIBOR 3M + 1,65% ES0316873035

(*) La Sèrie AG està garantida per l'Estat.

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Segons es vagin amortitzant els préstecs (pass through).
Subordinació: La Sèrie B està subordinada a les sèries AG i AS.
La Sèrie C està subordinada a la resta de sèries.

Pujar

Fullet informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons