GC Pastor Hipotecario 5, FTA

Dades bàsiques

Nom: GC PASTOR HIPOTECARIO 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64606262
Import de l'emissió: € 710.500.000
Data de constitució: 26 de juny de 2007
Data de desemborsament: 28 de juny de 2007
Dates de pagament: 21 de març, 21 de juny, 21 de setembre i 21 de desembre
Data de liquidació: 30 de juny de 2046
Marc legal: Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A1 € 175.000.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0,07% ES0332235003
SERIE A2 € 492,800,000 B1(sf) (Moody’s)
B-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0.17% ES0332235011
SERIE B € 24,900,000 Ca(sf) (Moody’s)
CCC-(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0.35% ES0332235029
SERIE C € 7,300,000 C(sf) (Moody’s)
D(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 0.70% ES0332235037
SÈRIE D € 10.500.000 C(sf) (Moody’s)
D(sf) (S&P)
EURIBOR 3M + 4,00% ES0332235045

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Prèstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie A2 subordinade respecte a la Sèrie A1
Sèrie B subordinada respecte a la Sèrie A2
Sèrie C subordinada respecte a la Sèrie B
Serie D per la financiació del fons de reserva

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moodys

SP

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘AAA’ a ‘AA+’ Standard & Poor’s. Desembre 2009
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘A’ a ‘A-’ Standard & Poor’s. Desembre 2009
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘BBB-’ a ‘BB’ Standard & Poor’s. Desembre 2009
Sèrie D
(ISIN ES0332235045)
Modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poor’s. Desembre 2009
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s. Novembre 2010
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s. Novembre 2010
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘Baa2(sf)’ a ‘Ca(sf)’ Moody’s. Novembre 2010
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘AA+(sf) a A+(sf) S&P’ Maig 2011
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘A-(sf) a BBB-(sf) S&P’ Maig 2011
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘BB(sf) a B(sf) S&P’ Maig 2011
Sèrie D
(ISIN ES0332235045)
Modificació qualificació de ‘Ca(sf) a C(sf) Moody’s’ Maig 2011
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘A+(sf)’ a ‘BBB+(sf)’ S&P Abril 2012
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘BBB-(sf)’ a ‘BB-(sf)’ S&P Abril 2012
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘B(sf)’ a ‘CCC(sf)’ S&P Abril 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Juliol 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘A3-(sf)’ a ‘Baa3(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ca(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘Ca(sf)’ a ‘C(sf)’ (Moody’s) Novembre 2012
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘Baa3(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ (Moody’s) Abril 2013
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘BBB+(sf)’ a ‘BB(sf) ’
(S&P)
Juliol 2013
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘BB-(sf)’ a ‘CCC(sf) ’
(S&P)
Juliol 2013
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘CCC(sf)’ a ‘CCC-(sf) ’
(S&P)
Juliol 2013
Sèrie C
(ISIN ES0332235037)
Modificació qualificació de ‘CCC-(sf)’ a ‘D(sf) ’
(S&P)
Gener 2014
Sèrie A2
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de ‘BB(sf)’ a ‘BB-(sf) ’
(S&P)
Desembre 2014
Sèrie B
(ISIN ES0332235029)
Modificació qualificació de ‘CCC(sf)’ a ‘CCC-(sf) ’
(S&P)
Desembre 2014
Sèrie C
(ISIN ES0332235011)
Modificació qualificació de “Ba2(sf)’ a B1(sf) (Moody’s)” Octubre 2015

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons