GAUDI IV

Dades bàsiques

Nom: GAUDI IV
Identificador Únic: 7CUNS533WID6K7DGFI87N202201
Import de l'Emissió: € 1.500.000.000,00
Data Emissió: 28 de juny de 2022
Data Efectivitat: 30 de juny de 2022
Data Cartera Inicial: 30 d'abril de 2022
Dates de Referència: Últim dia de febrer, maig, agost i novembre
Data Venciment Legal: 14 de setembre de 2037 
Marc legal: Reglament (UE) 2017/2402

Pujar

Característiques dels trams

Trams Import "Guarantee Fee Rate" Index Referència
Senior 1.387.500.000,00
Junior 112.500.000,00 12,36%  3,00%

 

Pujar