CAIXABANK PYMES 9, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK PYMES 9, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-67090605
Codi LEI: 95980027J2U300NH5023
Import de l'emissió: € 1.850.000.000,00
Data de constitució: 22 de Novembre de 2017
Data de desemborsament: 28 de Novembre de 2017
Dates de pagament: 18 de Març, 18 de Juny, 18 de Setembre i 18 de Desembre
Data de venciment legal: 18 de Març de 2053
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import Qualificació Tipus d'interès Codi ISIN
SÈRIE A  € 1.628.000.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AA(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M+1,00% ES0305292007
SÈRIE B € 222.000.000 B2(sf) (Moody’s)
CCC(high)(sf) (DBRS)
Euribor 3M+1,25% ES0305292015

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortizació: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

- Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

- Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305292007)
Modificació qualificació de ‘A(low)(sf)’ a ‘A(high)(sf)’ DBRS Novembre 2018
Sèrie A
(ES0305292007)
Modificació qualificació de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’  Moody's Març 2019
Sèrie B
(ES0305292015)
Modificació qualificació de ‘Caa3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ Moody's Març 2019
Sèrie A
(ES0305292007)
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Maig 2019
Sèrie B
(ES0305292015)
Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody's Maig 2019
Sèrie B
(ES0305292015)
Modificació qualificació de “CCC(sf) ’ a ‘B(low)(sf)’ DBRS Novembre 2019
Sèrie B
(ES0305292015)
Modificació qualificació de ‘B(low)(sf)’ a ‘CCC(high)(sf)’ DBRS Novembre 2020
Sèrie A
(ES0305292007)
Modificació qualificació de ‘A(high)(sf)’ a ‘AA(sf)’ DBRS Abril 2021
Sèrie A
(ES0305292007)
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’ DBRS Novembre 2021
Sèrie B
(ES0305292015)
Modificació qualificació de “B3(sf) a B2(sf)”     Moody’s Juny 2022

Pujar

  • Contrapartides Contractes

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals – CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons