CaixaBank Consumo 2, F.T.

Dades bàsiques

Nom: CAIXABANK CONSUMO 2, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-66809450
Codi LEI: 9598007WAJWRJEJBR892
Import de l'emissió: € 1.300.000.000,00
Data de constitució: 22 de Juny 2016
Data de desemborsament: 28 de Juny de 2016
Dates de pagament: 20 de Gener, 20 d’Abril, 20 de Juliol i 20 d’Octubre
Data de Venciment Legal: 20 d’Abril de 2060
Marc legal: Llei 5/2015 de 27 d’abril

Pujar

Característiques dels bons

Sèrie Import inicial Qualificació actual Tipus d'interès Codi ISIN
Sèrie A € 1.170.000.000 Aa1 (sf)(Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)
A+sf (Fitch)
EURIBOR 3M+1,00% ES0305137004
Sèrie B € 130.000.000 A3(sf) (Moody’s)
A(sf) (DBRS)
A-sf (Fitch)
EURIBOR 3M+1,50% ES0305137012

 

Nominal unitari: € 100.000
Amortització: Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”).
Subordinació: Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A.

Pujar

Escriptura de Constitució i Fullet Informatiu

Escriptura de Constitució

- Modificació Escriptura de Constitució

Fullet Informatiu

- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:

CCR – RD 575/2013

Pujar

Agències de qualificació

- INFORMES:

Moody's

Fitch

DBRS

- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:

Canvis Qualificació Bons

Sèrie A
(ES0305137004)
Modificació qualificació de ‘Asf’ a ‘A+sf’ Fitch Juny 2017
Sèrie A
(ES0305137004)
Modificació qualificació de “Aa3(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Gener 2018
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “B3(sf)’ a ‘B2(sf)’ Moody’s Gener 2018
Sèrie A
(ES0305137004)
Modificació qualificació de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s Abril 2018
Sèrie A
(ES0305137004)
Modificació qualificació de “A(low)(sf)’ a ‘A(sf)’ DBRS Octubre 2018
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “BB(sf)’ a ‘BBB(high)(sf)’ DBRS Octubre 2018
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “B+sf’ a ‘BBsf’ Fitch Març 2020
Sèrie A
(ES0305137004)
Modificació qualificació de “A(sf)’ a ‘AA(sf)’ DBRS Abril 2021
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “B2(sf) a Ba3(sf)” Moody’s Maig 2021
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “BBsf’ a ‘BBBsf’ Fitch Juliol 2021
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “BBBsf a A-sf” Fitch Juny 2022
Sèrie A
(ES0305137004)
Modificació qualificació de “AA(sf) a AAA(sf)” DBRS Juliol 2022
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “BBB(high)(sf) a A(sf)”   DBRS Juliol 2022
Sèrie B
(ES0305137012)
Modificació qualificació de “Ba3(sf) a A3(sf)”  Moody’s Novembre 2022

Pujar

  • Fets rellevants

  • Dades del trimestre corrent

  • Dades sobre l’última Data de Pagament

  • Informes mensuals

  • Informes trimestrals

  • Estats Financers Públics Trimestrals - CNMV

  • Memòria anual

  • Informe d'impagaments i bons