Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

240 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
US ADVANTAGE "I" ACC RENDA VARIABLE USD 130,0800 11/04/2024 1.754.406,00 26 149
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 58,6600 11/04/2024 1.595.347,86 36 124
SHORT MATURITY EURO BOND "I" RENDA FIXA EUR 22,4100 11/04/2024 137.787.569,49 1017 149
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 268,9922 11/04/2024 12.317,15 1 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) RENDA VARIABLE USD 513,1378 11/04/2024 254.347,01 3 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 476,3109 11/04/2024 135.224,66 5 135
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 348,1624 11/04/2024 2.508.872,18 62 135
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 162,9295 11/04/2024 58.828,95 7 135
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" RENDA VARIABLE EUR 286,8860 11/04/2024 104.521,18 8 135
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" RENDA VARIABLE EUR 55,1636 11/04/2024 1.556.568,40 26 135

Pàgina 1 de 24