Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
US ADVANTAGE "I" ACC RENDA VARIABLE USD 107,3600 18/09/2023 1.509.982,65 31 149
SHORT MATURITY EURO BOND "I" RENDA FIXA EUR 21,7600 18/09/2023 93.274.133,94 766 149
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 244,1899 18/09/2023 0,00 0 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) RENDA VARIABLE USD 460,4197 18/09/2023 13.260,09 1 135
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 430,7022 18/09/2023 115.006,10 3 135
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 290,6217 18/09/2023 655.526,31 20 135
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 155,5737 18/09/2023 91.313,98 11 135
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" RENDA VARIABLE EUR 245,2716 18/09/2023 80.086,08 8 135
SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" RENDA VARIABLE EUR 49,8689 18/09/2023 2.211.471,28 32 135
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C" RENDA FIXA EUR 23,4708 18/09/2023 56.446.425,30 544 135

Pàgina 1 de 25