Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

243 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" RENDA FIXA USD 29,6900 25/09/2023 100.726,59 3 140
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,8750 22/09/2023 11.772.436,35 6 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,7050 22/09/2023 593.878,73 25 600
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) RENDA VARIABLE USD 30,7200 25/09/2023 2.093.686,53 19 594
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 29,1922 25/09/2023 349.023.211,73 34448 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 5,8549 25/09/2023 38.818.970,67 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 29,4630 25/09/2023 303.169.094,61 3857 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 29,8081 25/09/2023 87.368.023,06 259 93
CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI RENDA VARIABLE EUR 15,9866 24/09/2023 83.749.331,22 123 1461
CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA RENDA VARIABLE EUR 160,6502 25/09/2023 1.010,49 1 1139

Pàgina 2 de 25