Una assegurança de llar que cobreix totes les teves necessitats

Telèfon d'atenció a clients
MyBox:
900 50 50 40

El mateix preu mensual durant els tres primers anys1Tot són avantatges

L'assegurança MyBox Llar té la màxima protecció perquè cobreix els propietaris d'habitatges finalitzats i els llogaters davant dels sinistres que es produeixen a la llar. A més, com a especialistes en danys per aigua, oferim les millors cobertures adaptades a aquest tipus de sinistres, així com:

Actes vandàlics del llogater

Garantia àmplia del continent

Substitució de qualsevol pany de portes d'accés a l'habitatge, en cas de sostracció de les claus

Serveis diferencials com ara el manteniment anual gratuït relacionat amb aixetes, radiadors, persianes, finestres, etc.

  • Contractació senzilla: sense necessitat de descriure els objectes de valor ni les joies.
  • Bonificació de fins a un 20 % per no sinistralitat.
  • Davant de qualsevol avaria o urgència, sigui l'hora que sigui i els 365 dies de l'any, truca'ns al 900 50 50 40 o al 91 125 98 41 i et garantim que atendrem les reparacions en menys de 24 hores: fins i tot dissabtes i diumenges quan es tracti de casos urgents.
  • Reposició de béns a valor de nou (habitatge habitual).
  • Cobertura opcional de joies (fins a 10.000 €). Les joies amb un valor individual superior a 400 € s'han d'assegurar mitjançant aquesta cobertura opcional. No obstant això, totes les joies que no superin aquest valor individual quedaran incloses en la cobertura de mobiliari.
  • Cobertura opcional d'objectes de valor (fins a 10.000 €). Els objectes de valor amb un valor individual superior a 3.000 € s'han d'assegurar mitjançant aquesta cobertura opcional. No obstant això, tots els objectes de valor que no superin aquest valor individual quedaran inclosos en la cobertura de mobiliari.
Cobertura Capital assegurat Informació addicional
Àmplia garantia 100 % (mín. 20.000 €, màx. 1.000.000 €) A més de les causes de sinistre previstes en gairebé totes les assegurances, com per exemple, l'incendi, l'assegurança SegurCaixa Llar Complet cobreix els danys produïts per un llamp, una explosió, el trencament de vidres, els danys per aigua, els danys elèctrics, els robatoris, etc. L'àmplia garantia també cobreix qualsevol altre tipus de dany la causa del qual no estigui exclosa.
Despeses de salvament, desenrunament i extinció 100 %
Inhabitabilitat i pèrdua de lloguers 10 % Màxim 2 anys
Danys estètics del continent 1 % (mín. 1.800 €, màx. 4.500 €) Si a conseqüència d'un sinistre cal reemplaçar diverses rajoles de la cambra de bany però no se'n troben recanvis amb la mateixa forma o decoració, se substituiran també les no danyades per restablir l'harmonia estètica.
Actes vandàlics dels llogaters 3.000 € Sempre que l'habitatge estigui destinat a lloguer pel propietari, amb un contracte de lloguer que compleixi la Llei d'arrendaments urbans.
Responsabilitat civil 300.000 € Ampliable a 600.000 € i 1.500.000 €
Protecció jurídica 6.000 €/anuals
Cobertura Capital assegurat Informació addicional
Joies 25 %, màx. 10.000 € La cobertura addicional per a joies fa referència a objectes d'or i platí, perles i pedres precioses de valor unitari superior a 400 € (si el valor unitari no supera aquesta xifra, s'inclouen automàticament en el capital de contingut). El capital mínim que assegura SegurCaixa Llar Complet és de 4.000 € en concepte de joies.
Objectes de valor 25 %, màx. 10.000 € La cobertura addicional per a objectes de valor fa referència als objectes de pell, col·leccions filatèliques i numismàtiques, antiguitats i objectes d'art que no continguin or ni pedres precioses, així com els objectes de plata o marfil, sempre que el seu valor individual superi els 3.000 € (si el valor unitari no supera aquesta xifra, s'inclouen automàticament en el capital de contingut). El capital mínim que assegura SegurCaixa Llar Complet és de 8.000 € en concepte d'objectes de valor.
Mobiliari de jardí 5 %


Dins el contingut trobem els objectes de valor i les joies. La seva cobertura presenta una característica que cal assenyalar.
Tant els objectes de valor com les joies tenen assignat un capital màxim de sinistre. Això significa que, en cas de sinistre, la indemnització que es pagarà serà equivalent a l'import dels danys, amb el màxim del capital fixat per a cadascun:

Exemple
Imaginem que el conjunt d'objectes de valor té un cost de 7.800 € i, el de joies, de 4.800 €. Si, per robatori o una altra causa coberta en la pòlissa, es perdessin 6.000 € en objectes de valor i 3.000 € en joies, la indemnització seria idèntica als imports de la pèrdua, és a dir, 6.000 € i 3.000 € respectivament.

Cobertura Informació addicional
Assistència a la llar Reparacions de sinistres a càrrec de la companyia.
L'assegurança SegurCaixa Llar cobreix l'enviament de professionals de l'obra de paleta, pintura, lampisteria, fusteria i del parquet, i de professionals per a la reparació d'electrodomèstics i antenes, per a neteges generals, etc. Es pot sol·licitar aquest servei encara que no es tracti d'un sinistre emparat per la pòlissa.
Protecció jurídica S'inclou, per defecte, en totes les pòlisses que emparen un habitatge habitual i sempre que el contractant de l'assegurança no sigui una empresa. Permet reclamar als causants de danys patits per l'assegurat o els familiars que conviuen amb ell. També empara la defensa davant de possibles reclamacions que se li plantegin a l'assegurat o als familiars que convisquin amb ell.
Manteniment de la llar Més informació