Una assegurança de llar que cobreix totes les teves necessitats

Telèfon d'atenció a clients
MyBox: 900 505 040

El mateix preu mensual durant els tres primers anys1Tot són avantatges

L'assegurança MyBox Llar té la màxima protecció perquè cobreix els propietaris d'habitatges finalitzats i els llogaters davant dels sinistres que es produeixen a la llar. A més, com a especialistes en danys per aigua, oferim les millors cobertures adaptades a aquest tipus de sinistres, així com:

Àmplies cobertures de danys per aigua

Garantia àmplia del continent (tot risc accidental)

Substitució de qualsevol pany de portes d'accés a l'habitatge, en cas de sostracció de les claus

Actes vandàlics del llogater

Reposició de béns amb valor de nou

Serveis diferencials com ara el manteniment anual gratuït relacionat amb aixetes, radiadors, persianes, finestres, etc. I, si ho desitges, pots afegir cobertures opcionals per protegir les teves joies, objectes de valor o mobiliari de jardí

De forma exclusiva, amb MyBox Llar ens comprometem a oferir el millor servei gràcies als nous compromisos de qualitat2:

sí Serveis urgents3: servei de visita d'operaris al cap de 3 hores, des de la declaració del sinistre, per a sinistres urgents que fan inhabitable l'habitatge.
sí Cita d'operaris4: des de la declaració del sinistre fins a la coordinació amb el client, es concertarà la cita al cap d'1 hora i la visita de l'operari al cap de 24 hores perquè l'empresa d'assistència avaluï els danys.
sí Cita del pèrit5: cita el mateix dia i visita al cap d'un màxim de 24 hores.
sí Informe del pèrit6: lliurament de l'informe del pèrit al cap d'un màxim de 10 dies, per a sinistres amb un cost inferior a 30.000 € i tan bon punt s'hagi rebut tota la documentació necessària per avaluar els danys.
sí Indemnització en 48 hores: ordre de pagament de la indemnització al cap de 48 hores després de la recepció de tota la documentació necessària per a la valoració del sinistre.
sí Qualitat de reparació del servei7: en cas que no estiguis satisfet amb la reparació, l'empresa d'assistència es compromet a enviar un operari.
sí Segona opinió: en caso que, en el moment de la declaració del sinistre, el sinistre es refusi i no hi estiguis d'acord, es procedirà a revisar la resolució i analitzar la conveniència d'enviar un operari.

En cas que no es compleixin els compromisos "Cita d'operaris", "Serveis urgents", "Cita amb un pèrit", "Informe de pèrit" i "Indemnització al cap de 48 hores", tindràs a disposició el telèfon 919 917 821 per sol·licitar la revisió de l'acompliment dels compromisos esmentats i, si escau, sol·licitar una compensació econòmica de 200€8.

MyBox Electrodomèstics
Assegura els teus electrodomèstics i béns d'oci amb MyBox Electrodomèstics

MyBox Mascotes
Una assegurança destinada a protegir la teva mascota i a tenir cura de la seva salut
d