SegurCaixa Decessos

En els moments més difícils, ens trobaràs al teu costat

960x640_1.jpg

TRANQUIL·LITAT

Cobreix totes les despeses i tràmits necessaris davant de la defunció d'un a persona estimada, així com la prestació de serveis als familiars que els ajuden en una situació tan difícil.

960x640_2.jpg

SUPORT

Allibera la família de gestions necessàries i els permet centrar-se en el que realment importa en el sepeli del familiar mort.

960x640_3.jpg

SERVEI

Àmplies cobertures funeràries completes amb el suport emocional necessari perquè la teva família no s'hagi de preocupar de res.

 • Servei fúnebre: Inclou els costos del servei funerari de forma integral, segons la localitat que esculli el client i el seu corresponent capital assegurat.
 • 24 hores, 365 dies per a sinistres
 • Servei fúnebre especial: Es garanteix la prestació del servei fúnebre als fills morts abans que facin 30 dies de vida (encara que no estiguin assegurats), així com durant el període de gestació.
 • Testament: Elaboració i modificació del testament. Inclou dos serveis que es poden fer servir un cop l'any de manera gratuïta i assessorament sobre el testament vital.
 • Tràmits de gestoria: Obtenció de documents per a la tramitació davant de l'organisme que correspongui sense límit.
 • Trasllat nacional i internacional: Cobreix el trasllat dins Espanya de l'assegurat mort i trasllat o repatriació des de l'estranger fins a Espanya.
 • Assistència psicològica: En cas de mort per accident, inclou assistència psicològica in situ: un psicòleg es desplaçarà al lloc de la vetlla. A més, els assegurats de la pòlissa tindran una hora de consulta presencial durant els 30 dies següents a la defunció.
 • Nou Pack Digital: cobertura que inclou la gestió de l'empremta digital i protecció de la identitat.
 • Nou Pack Premium: una cobertura que amplia el capital assegurat en 1.000 € per a tots els serveis del sepeli que es vulguin afegir al capital.
 • Tots els tràmits mitjançant el servei d'atenció telefònica 24 hores.
 • Possibilitat d'incloure diversos assegurats.
 • Sense qüestionari de salut. El prenedor únicament ha de validar que els assegurats estiguin en bon estat de salut en el moment de la contractació.
 • Contractació de pòlisses familiars.
 • La tranquil·litat de no tenir preocupacions i alliberar els familiars de les gestions necessàries en el moment de la defunció.
 • Es poden assegurar fins a un màxim de 15 assegurats per pòlissa.
 • Gaudir de l'assegurança de vida amb la cobertura del testament. Un nou servei que el client tindrà a la seva disposició per poder confeccionar el seu testament sense costos.
 • Producte amb àmplies cobertures, també per utilitzar en vida (testament).
 • Contractació fàcil i ràpida.
 • Dos mètodes de pagament: Prima periòdica o prima única, en funció de l'edat de l'assegurat.

Subscripció del producte per a persones d'entre 65 anys i 99 anys i 11 mesos.

 • Prima única
 • Carències. Sense carència, llevat de la defunció per suïcidi (carència d'un any).
 • Control de subscripció. Sense qüestionari de salut.
 • Extinció del contracte. El contracte quedarà extingit en cas que:
  • Es doni la defunció de tots els assegurats de la pòlissa.
  • Es doni impagament de la pòlissa.
  • Cancel·lació per rescat del contracte.

Subscripció del producte per a persones menors de 65 anys.

 • Prima periòdica.