Gaudeix de la vida amb la solució més intel·ligent

50 € per cada nou producte contractat, amb un mínim de dues contractacions dels productes en promoció MyHome1.

Des del 05-09-2022 fins al 28-10-2022


NRI: 21474-2022-05555

Assegura el teu préstec amb l'assegurança de vida Seviam per protegir el teu deute en cas d'invalidesa absoluta permanent o de defunció. Amb aquesta assegurança de vida, els teus no heretaran el deute del teu préstec.

 • Tranquil·litat

  En cas d'invalidesa absoluta i permanent o de defunció, l'assegurança cobrirà el deute pendent del teu préstec.

 • Prima única, anual o mensual

  En funció de l'edat i del capital assegurat de l'actiu.

 • Ràpid i senzill

  Contracta-la ara a CaixaBankNow de manera ràpida, fàcil i còmoda.

Solucions adaptades a les teves necessitats, que et permetran cuidar-te i cuidar els teus de la millor manera possible.

sí Mort: En cas de defunció, els beneficiaris són els hereus legals o els designats pel prenedor. De tota manera, pots adreçar-te a la teva oficina per efectuar qualsevol modificació sobre això tantes vegades com vulguis. Els clients més grans de 62 anys només poden contractar la cobertura de defunció.
sí Invalidesa absoluta permanent2: En cas d'invalidesa que impedeix per complet i de manera permanent el desenvolupament de qualsevol activitat laboral o professional. No només està coberta la invalidesa permanent total que impedeix el desenvolupament de la professió habitual.

Objectiu de l'assegurança

Garanteix l'amortització i cancel·lació de préstecs personals i hipotecaris en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent del titular; l'assegurança es cancel·la en finalitzar el pagament del préstec associat.

Modalitats

 • Límit màxim: el capital es manté constant al capital inicial concedit en el préstec i percebries l'excedent sobre el deute romanent (només per a préstecs personals no associats a un crèdit immobiliari)
 • Deute pendent: el capital s'ajusta a les disminucions del deute pendent del préstec (només préstecs hipotecaris).

Forma de pagament de l'assegurança

En funció de l'edat i el capital assegurat s'ofereix:

 • Prima única si l'assegurança és temporal
 • Prima anual o mensual per a les assegurances anuals renovables

Capital assegurat

Capital màxim de 30.000 €.

Capital mínim: 500 € si la prima és única, 3.000 € si la prima és anual i 6.000 € si la prima és mensual.

Durada de l'assegurança

Anual renovable: el període de cobertura és d'un any, prorrogable al seu venciment per un any més cada vegada.

Temporal (prima única): la durada de l'assegurança coincidirà amb la durada del préstec per a préstecs inferiors a 10 anys. Per a préstecs de durades superiors, podràs triar la durada de l'assegurança entre un mínim de 10 i un màxim de 30 anys.