No mostrar més aquest missatge

Assegurança SegurCaixa Accidents Completa

Assegura’t davant d’imprevistos

  • Tranquil·litat econòmica, davant de situacions no esperades.

  • Cobreix un capital en cas de defunció o invalidesa en cas d’accident.

  • Cobertura dins de l’àmbit de vida professional i privada.

Més informació