Tria el teu Pack i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix per operar en BrokerNow.

Pack Iniciació Pack avançat Pack Expert Pack Expert Plus
  7,26 €/mes1
Gratuït si fa 1 operació al mes2
12,10 €/mes1
Gratuït si fa 2 operacions al mes2
24,20 €/mes1
Gratuït si fa 6 operacions al mes2
36,30 €/mes1
Gratuït si fa 8 operacions al mes2
Tarifa Mercat Nacional3

Accions, ETF y Warrants

Tarifa plana de 10 € per a operacions fins a 6.000 €
Per a operacions superiores 0,18% sobre efectiu

Tarifa Intradía2

Accions, ETF y Warrants

Operació de tancament 3 €

Comissió de custodia4

Gratis

Si es fan 12 operacions al semestre

Temps Real

Cotitzacions en temps real per a accions de mercat continu, Fixing, Latibex, MAB i ETF., Latibex, MAB y ETFs.

Temps Real índexs

Cotitzacions en temps real de l'IBEX 35, FTSE Latibex, Índexs Borses (Barcelona, Bilbao, Madrid i València)

Streaming

Cotitzacions en estricte temps real en el moment en què es produeix cada encreuament de preus

Profunditat de mercat 

Visualització de les cinc millors posicions d'oferta i demanda d'accions i ETF

Plataforma de Trading

Entorn avançat configurable amb tota la informació borsària per gestionar la teva operativa

I a més, podràs gaudir d'aquests avantatges contractant qualsevol dels Packs de serveis:

Alertes

Gratis

Anàlisi de Cartera

Gratis

Vegeu totes les tarifes

(*) S'entén per operació de tancament l'operació de signe contrari feta sobre el mateix valor i nombre de títols en la mateixa sessió que la primera operació.

1. Tarifa de 10 € per a la primera operació (de compra o de venda) si l'import és de fins a 6.000 €. Si l'import és superior a 6.000 €, la tarifa aplicable serà de 0,18 % sobre l'efectiu de l'operació. Aquestes tarifes inclouen els aranzels (drets de contractació i liquidació). Tarifes per a operacions fetes per BrokerNow.

2. Tarifa de 3 € en l'operació de tancament (de compra o de venda) si l'import de la primera és de fins a 6.000 €. Si l'import de la primera operació és superior a 6.000 €, la tarifa aplicable serà de 0,05 % sobre l'efectiu de l'operació. Aquestes tarifes inclouen els aranzels (drets de contractació i liquidació). Tarifes per a operacions fetes per BrokerNow.

3. Tipus impositius aplicables:

La Península i les Balears: 21% d'IVA
Illes Canàries: 7% d'IGIC
Ceuta: 4% d'IPSI
Melilla: 4% d'IPSI

4. Es comptabilitzaran com operacions per a la gratuïtat les operacions de compra venda d'Accions, ETF o Warrants de Mercat Nacional realitzades durant el semestre natural a través de la teva banca digital CaixaBankNow web o mòbil (no computaran les operacions sobre Renda Fixa Nacional).

En cas que no hagués realitzat les operacions necessàries, es comprovarà si la mitjana mensual de les operacions realitzades durant els últims 12 mesos és igual o superior al nombre d'operacions mensuals exigides. En cas que així anés, el client obtindrà durant aquest mes el servei gratuït.

Està exempta de bonificació la custòdia de valors no negociables

En operacions a crèdit intradia una vegada realitzada la compra és necessari tancar la posició abans de les 17.15 hores del mateix dia. Totes les posicions que quedin obertes es tancaran de manera automàtica mitjançant l'ordre irrevocable de venda, i se'ls aplicarà la comissió habitual més una comissió de gestió de tancament de 30 €.

Pot consultar el Fullet de tarifes a www.caixabank.es.

Tingui en compte que els warrants tenen diferències, en termes de rendibilitat, risc i liquiditat, amb un dipòsit ordinari.

NRI: 18831-2020-5555

Tria el teu Pack i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix per operar en BrokerNow.

Pack Avançat Pack Expert
  12,10 €/mes1
Gratuït si fa 2 contractes al mes2
26,62 €/mes1
Gratuït si fa 8 contractes al mes2
Temps Real
Cotitzacions de futurs i opcions MEFF

Profunditat de mercat
Visualització de les cinc millors posicions d'oferta i demanda dels futurs i opcions MEFF

1. IVA inclòs

Per a les Illes Canàries, s'aplicarà el 7% d'IGIC; i el preu de cada servei serà el següent:MEFF: Paquet Avançat: 10,70 €, Pack Expert: 23,54 €.
Per a Ceuta i Melilla, s'aplicarà el 4% d'IPSI; i el preu de cada servei serà el següent:MEFF: Paquet Avançat: 10,40 €, Pack Expert: 22,88 €.
Es consideraran operacions que donen dret a la gratuïtat del servei les realitzades pel titular que ha contractat el servei en tots els contractes i expedients de què sigui titular.

2. Per als serveis de MEFF es tindran en compte els contractes comprats o venuts, rollovers, exercicis, abonaments, assignacions i deliveries d'opcions i futurs contractats durant el mes, a través de la banca digital CaixaBankNow web o mòbil. Els contractes de Futur de IBEX 35 es consideraran un sol contracte, mentre que els contractes de Futur de Mini IBEX 35, Futur sobre accions, Opcions sobre Mini IBEX 35 i Opcions sobre accions es consideraran 0,20 contractes. En cas que no hagués fet els contractes necessaris, es comprovarà si la mitjana dels contractes realitzats durant els últims dotze mesos és igual o superior al nombre de contractes mensuals exigits. En cas que sigui així, el client obtindrà durant aquell mes el servei gratuït.

NRI: 17135-2018-5555