Concedida per les administracions públiques

  • Finançament oficial.

  • Condicions preferents.

  • Garantia personal.

El finançament d'organismes públics al seu abast

Tindrà accés a programes de finançament oficial d'organismes públics d'àmbit europeu, estatal, autonòmic o local, com les línies de l'Institut de Crèdit Oficial (*ICO) i del Banc Europeu d'Inversions (*BEI). Consulti'ns sobre el finançament al qual pot accedir la seva *empresa.
 

Línies de finançament *ICO

 

*IMPORTANT: els fons per a aquests préstecs són limitats, i una vegada exhaurides les línies es tanquen i no es reobren fins a començament de l’any següent, quan el MAGRAMA aprova els nous convenis.

NRI: 15985-2017-5555