Targeta per a socis de la cooperativa

Protegeixi el pagament dels subministraments

  • Financi les compres fins en 1 any.

  • Personalitzi la targeta amb el logotip de la cooperativa.

L’AgroTargeta serveix com a mitjà de pagament per a les compres fetes, exclusivament, als centres de la cooperativa o als comerços de les empreses subministradores de productes per al sector agrari (llavors, adobs, fitosanitaris...).

Poden ser titulars de l’AgroTargeta els socis de la cooperativa o els clients d’aquests comerços subministradors.

Avantatges

  • Permet finançar les compres fins en 1 any i permet fer pagaments a compte en funció de les disponibilitats del soci o el client, en qualsevol moment de l’any.

  • La targeta pot dur el logotip o la imatge de la cooperativa o del comerç i un codi de barres per agilitar les gestions de la cooperativa.

  • Facilita a la cooperativa o a l’empresa un control més àgil de les transaccions dels socis, redueix els costos administratius i permet la identificació immediata del soci.

Demani l’AgroTargeta en qualsevol oficina de CaixaBank.

NRI: 0561-2014-5555