Inverteixi en projectes a llarg termini

Finançament per als projectes de la seva explotació

 • Fins a 15 anys amb garantia hipotecària.

 • Lliure elecció en la periodicitat dels pagaments.

 • Permet amortització anticipada.

 • Carència de 12 o 24 mesos.

Financi els seus projectes amb tota la flexibilitat

Si vol modernitzar la seva explotació o bé invertir en projectes a més llarg termini, li oferim el producte idoni per dur a terme aquests projectes sense que li suposi una preocupació econòmica.

Condicions avantatjoses

 • Triï entre dues modalitats de finançament:

  • Fins a 8 anys amb garantia personal.

  • Fins a 15 anys amb garantia hipotecària.

 • Fixi el dia de pagament i la periodicitat de les liquidacions: mensual, trimestral, semestral, anual o bé en les dates que triï.

 • Possibilitat de fer amortitzacions anticipades; es pot triar entre:

  • Reduir l’import de la quota.

  • Reduir el nombre de quotes pendents.

 • Ajorni el pagament del capital interrompent-ne el pagament pel període de temps que vulgui:

  • 12 mesos de carència, en el préstec amb garantia personal.

  • 24 mesos de carència, en el préstec amb garantia hipotecària.

Agroinversió per a cultius llenyosos

Producte per finançar inversions en plantacions de cultius llenyosos (fruiters, fruits secs, oliverar, vinya, etc.) que requereixen normalment d'un període de 3 a 4 anys abans de la primera collita.

NRI: 15985-2017-5555