Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte AgroBank

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Publicitat

Compte AgroBank

Gestiona el teu compte, fes operacions de cobraments i pagaments de la teva explotació i estalvia't costos1:

  • Manteniment i administració, gratuïts
  • Targeta de crèdit per al titular i un beneficiari
  • Totes les transferències estàndard que calguin, si es fan en euros, per autoservei i per un import inferior a 20.000 € mensuals, a la Unió Europea, no urgents i amb les dades completes i correctes
  • Ingressos il·limitats de xecs, en euros, tant per caixer com a la oficina

  • Servei CaixaBankNow i correspondència en línia, gratuïts

  • Servei d'alertes per SMS (alta i quota dels primers sis mesos, gratuïtes)

Domicilia la PAC

Tramitem les ajudes i les anticipem

A AgroBank sabem el temps i l'esforç que dediques cada dia a la teva explotació agrària. Per això, et facilitem la tramitació de la DUN i t'anticipem les ajudes quan ho necessitis. Per a aquesta i altres gestions financeres, tens a la seva disposició més de 1.000 oficines agràries i l'assessorament dels nostres 3.000 gestors especialistes.

Bestreta de les ajudes

Un dels avantatges de domiciliar la DUN a CaixaBank és que t'avancem l'ajuda. Així, podràs disposar de l'import de des del primer dia de l'any, en el moment en què més ho necessitis.

Targeta Gasoil Bonificat

La forma més còmoda de pagar el gasoil bonificat2

  • Còmode, ràpid i senzill.
  • Permet escollir modalitat de pagament.
  • Més control de la despesa3.
  • Flexibilitat en els imports.