No mostrar més aquest missatge

Assegurança Seviam Protect

Perquè els teus beneficiaris no heretin els teus deutes

  • Cobertura de defunció
  • Quotes cobertes en cas de desocupació o incapacitat
  • Cobertura d'invalidesa absoluta i permanent