Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions de VidaCaixa

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable a la fitxa detallada de cadascun dels plans. 

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • CABK Destí 2026 PP
 • 1Menys rendiment potencial
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Més rendiment potencial
 • CABK Destí 2030 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • CABK Destí 2040 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • CABK Destí 2050 PP
 • 1 - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7 + Risc

Pots consultar l'indicador de risc i les alertes de liquiditat de cadascun dels plans al catàleg de plans.

Descobreix els plans de pensions i previsió que t’oferim

Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros, amb NIF A58333261, és entitat gestora i promotora, CaixaBank, SA és entitat comercialitzadora i Cecabank, SA és entitat dipositària.

A més del que s'indica en aquest document, queda a disposició de l'interessat el document de dades fonamentals, en el qual es proporciona informació essencial que cal conèixer sobre aquest producte i que es pot obtenir a través de la web de VidaCaixa, en l'apartat «Informació prèvia a la contractació», i de cada pla des del catàleg.

NRI: 19223-2021-5555