Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances és gestora i promotora; Caixabank, SA, entitat comercialitzadora, i CECABANK, S.A., entitat dipositària. Pots consultar el document de dades fonamentals de cada pla des del catàleg.

NRI: 14937-2016-5555