Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Plans de pensions de VidaCaixa

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals, consultable des del catàleg.

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans en una escala de l'1 al 7 varia de l'1 al 6.

  • 1 Potencialment menys rendiment - risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Potencialment més rendiment + risc

Pots consultar l'indicador de risc i les alertes de liquiditat de cadascun dels plans al catàleg de plans.

Descobreix els plans de pensions i previsió que t’oferim

Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros, amb NIF A58333261, és entitat gestora i promotora, CaixaBank, SA és entitat comercialitzadora i Cecabank, SA és entitat dipositària.

A més del que s'indica en aquest document, queda a disposició de l'interessat el document de dades fonamentals, en el qual es proporciona informació essencial que cal conèixer sobre aquest producte i que es pot obtenir a través de la web de VidaCaixa, en l'apartat «Informació prèvia a la contractació», i de cada pla des del catàleg.

NRI: 19223-2021-5555