Pensar en el futur

Plans de pensions

Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • CABK Destí 2026 PP
 • 1Menys rendiment potencial
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Més rendiment potencial
 • CABK Destí 2030 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • CABK Destí 2040 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • CABK Destí 2050 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Pots consultar l'indicador de risc i les alertes de liquiditat de cadascun dels plans al catàleg de plans.

Preguntes freqüents

Tens cap dubte? Aquí el podràs resoldre.

NRI: 19679-2021-05555