Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar des del catàleg.

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només són possibles en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans en una escala de l'1 al 7 varia de l'1 al 6.

 • 1 Menys rendiment potencial - risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7 Més rendiment potencial + risc

La teva jubilació es mereix un bon pla

 • Començar a planificar el teu futur com més aviat millor t'ajudarà a aconseguir el nivell de vida que desitges per a quan et jubilis.
 • Ja no hauràs d'esperar a jubilar-te per disposar dels diners del pla, ja que podràs rescatar-lo en un termini de 10 anys.1
 • Descobreix els plans de pensions que t'oferim. Fes aportacions a partir de 6,01 € i aconsegueix interessants avantatges fiscals.2

Coneix els avantatges de tenir un pla de pensions

Adaptats a tu

Més informació

Comença com més aviat millor

Més informació

Estalvi fiscal

Més informació

Adaptats a tu

Triar un pla és molt fàcil

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El grau de risc i les alertes de liquiditat de cada pla es detallen al document de dades fonamentals, que es pot consultar des del catàleg

  El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

 • CABK Destí 2026 PP
 • 1Potencialment menys rendiment
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7Potencialment més rendiment
 • CABK Destí 2030 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • CABK Destí 2040 PP
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • CABK Destí 2050 PP
 • 1 - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7 + Risc

T'oferim els plans de la gamma DESTÍ, amb els quals no hauràs de preocupar-te per la gestió del teu estalvi per a la jubilació. Podràs triar el pla que millor s'adapti al teu objectiu en funció de la teva data estimada de jubilació.

CABK Destino 2026 Fitxa del pla

Contracta-la

CABK Destino 2030 Fitxa del pla Contracta-la
CABK Destino 2040 Fitxa del pla 
Contracta-la
CABK Destino 2050 Fitxa del pla Contracta-la

A més de la Gamma Destí, disposem d'altres plans de pensions perquè puguis contractar el que millor s'adapti a les teves necessitats. Consulta'ls al nostre catàleg.

Comença com més aviat millor

Veuràs créixer les teves aportacions com en la simulació següent:*

Aportació periòdica mensual Capital estimat acumulat segons l'edat a què comencis a aportar
30 anys 40 anys 50 anys
50 € 60.107 € 33.446 € 16.082 €
100 € 120.214 € 66.891 € 32.164 €
150 € 180.322 € 100.337 € 48.246 €


* Criteris de càlcul: Per calcular les projeccions de capital s'ha utilitzat una rendibilitat estimada de plans de pensions del 3,4% d'acord amb criteris d'elaboració pròpia, a partir de previsions sobre l'evolució i els comportaments futurs raonables o probables, una edat de jubilació als 67 anys i un import de les aportacions mensuals que creix un 2% cada any. L'import que figura en la simulació següent constitueix una mera estimació tenint en compte una hipòtesi de rendibilitat que pot variar en funció del pla de pensions escollit i del nivell de risc. No es garanteix aquest capital, ni els paràmetres utilitzats són indicadors de rendibilitats futures.

Estalvi fiscal

Quin serà l'estalvi fiscal per les aportacions que he fet al meu pla de pensions?

Les aportacions que facis al teu pla de pensions durant l'any es desgravaran de la teva base imposable de l'IRPF fins a la més baixa de les quantitats següents:

 • 2.000 €
 • El 30 % dels teus rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques

Aquest límit s'aplica conjuntament a tots els productes de previsió social de què siguis titular i s'incrementarà 8.000 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials.

Aquestes condicions són vàlides per a residents en territori comú.

Un exemple: 40 anys
Ingressos bruts: 30.000 € (IRPF 30%)
Aportacions anuals: 400 €
Estalvi fiscal: 120 €

Un exemple: 50 anys

Ingressos bruts: 40.000 € (IRPF 37%)
Aportacions fetes (2021): 1.100 €
Estalvi fiscal: 407 €

Un exemple: 60 anys

Ingressos bruts: 75.000 € (IRPF 45%)
Aportacions anuals: 2.000 €
Estalvi fiscal: 900 €


És possible recuperar el capital aportat abans de la jubilació?

Sí, en cas d'imprevistos en els moments delicats que passem durant la nostra vida podràs disposar anticipadament de l'import dels drets consolidats corresponent a les aportacions a plans de pensions que tinguin 10 anys d'antiguitat a comptar del 2015. Per exemple:

 • Si el 2015 vas aportar 2.000 euros al teu pla de pensions, podràs disposar dels drets consolidats corresponents a partir del 2025.
 • Els drets consolidats corresponents a les aportacions efectuades el 2016, els podràs rescatar el 2026.
 • I així successivament.

Els imports que cobris tributaran íntegrament, com a rendiments del treball, en el teu IRPF de l'exercici en què els percebis i estaran subjectes a retenció a compte de l'IRPF.

Aportar a un pla

Com puc cobrar el meu pla per treure més rendibilitat fiscal?

Els imports que percebis del teu pla de pensions tributaran com a rendiments del treball en el teu IRPF. Per això:

 • Si necessites rescatar la major part del teu pla de pensions, el recomanable és rescatar-lo en un exercici fiscal en què els teus rendiments del treball (o altres rendiments que s'integren en la base imposable general de l'IRPF: d'activitats econòmiques, immobiliaris...) siguin inferiors. D'aquesta manera, la tributació d'aquest any no s'incrementarà per l'increment del tipus marginal corresponent.
 • També pot ser recomanable fraccionar el cobrament del teu pla de pensions en diversos exercicis fiscals, o cobrar-lo en forma de renda assegurada, per disminuir l'impacte en el teu IRPF.

A més, disposem d'assessors especialitzats que podran revisar la teva situació amb més detall.

Aportar a un pla

Cal pagar impostos pels saldos acumulats si no es cobren?

No. Ni els rendiments acumulats, ni els drets consolidats corresponents a les aportacions efectuades tributen en l'IRPF, ni en l'impost sobre el patrimoni, fins al moment del cobrament.


Quin avantatge fiscal ofereixen les noves aportacions?

El seu avantatge fiscal és reduir la base imposable general de l'IRPF amb els límits establerts per la normativa fiscal.

Cal tenir en compte:

 • Si no has cobrat del pla de pensions, la prestació per la contingència de jubilació: podràs cobrar els drets consolidats corresponents a les aportacions efectuades per qualsevol de les contingències (jubilació, incapacitat permanent total per a la professió habitual, absoluta per a qualsevol treball, gran invalidesa, dependència severa o gran dependència i defunció del partícip).
 • Si ja has cobrat del pla de pensions la prestació per la contingència de jubilació: els drets consolidats corresponents a noves aportacions només es podran cobrar en cas de dependència i defunció, però no per a la jubilació (ni per a la incapacitat en qualsevol dels seus graus quan ja no es pugui produir per estar jubilat).

Aportar a un pla

Preguntes freqüents sobre plans de pensions

Tens algun dubte? Resol-lo aquí.