Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació

La Norma Internacional ISO 27001:2013 és un estàndard certificable que defineix els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI) i proporciona a empreses i a tota mena d’organitzacions solucions i pràctiques per gestionar els riscos de la seguretat de la informació de l’organització d’una manera adequada.