Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Fes clic aquí per descarregar el fulletó

Beneficia't de múltiples avantatges

Domicilia la teva nòmina i gaudeix d'avantatges exclusius per pertànyer a un col·lectiu d'alt valor

Fes-te client de CaixaBank i comença a gaudir de tots els nostres avantatges a l'instant

Compte1 sense comissions de manteniment i administració

Gaudeix d’una targeta de dèbit2 sense comissions anuals

Prop de 9.500 caixers automàtics gratis en reintegraments a dèbit amb targetes CaixaBank

Fes-te Client

1. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina igual o superior a 600 €/mes i que hagi fet com a mínim tres pagaments amb targeta o hagi rebut tres càrrecs de rebuts domiciliats durant l’últim trimestre, i sempre que utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i d’impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències (import màxim de 20.000 €), ingrés de xecs, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. Els saldos dipositats en el compte no generen interessos a favor del client. El compte no es retribueix (0% TAE).

2. Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776.

NRI: 17638-2019-5555

¡Ja no has d'esperar a final de mes!

Per què vols esperar a final de mes per una cosa que pots tenir abans? CaixaBank presenta com a novetat, i per a tots els funcionaris i empleats públics, el Servei Nòmina 151, amb el qual rebràs de manera totalment gratuïta el 50 % de la nòmina el dia 15 de cada mes.

Es tracta d’un servei exclusiu de CaixaBank i no té cap cost, ja que no genera cap tipus de comissió ni interessos de demora.

A més, la flexibilitat del producte et permet activar o desactivar el servei en qualsevol moment accedint al Servei Nòmina 15 des del menú lateral de Comptes. Així de fàcil i sense cap cost addicional.

Si tens la nòmina domiciliada en un compte de CaixaBank, estàs al corrent dels pagaments amb l’entitat i el saldo al teu compte no està totalment o parcialment afectat per cap tipus d’embargament, ja pots començar a gaudir del Servei Nòmina 15.

Més informació sobre el servei Nòmina 15

1. Servei dirigit a persones físiques que siguin clients de CaixaBank amb una antiguitat de, com a mínim, tres mesos i que compleixin durant tota la vigència d’aquest servei amb les condicions següents: 1. Tenir la nòmina domiciliada en un compte de CaixaBank, 2. Estar al corrent de pagament de les obligacions contretes amb CaixaBank i amb la resta d’entitats del Grup, 3. Que el saldo al compte no estigui totalment o parcialment afectat per cap tipus d’embargament, 4. El servei s’activa amb una nòmina superior a 736 €. Per adherir-se al servei, únicament es tindran en consideració els ingressos periòdics percebuts en virtut d’una relació funcionarial, mitjançant transferència bancària tipus nòmina emesa directament pel pagador de la nòmina.

Compte Nòmina sense comissions

Amb la nòmina, a CaixaBank gaudiràs de múltiples avantatges, com els que t’ofereix el Compte Nòmina1, amb el qual t’estalviaràs els costos de:

La quota d’emissió i manteniment de la targeta Visa&Pay.2

Les quotes d’emissió i manteniment de les targetes de crèdit Visa Repsol i Visa Classic.2

La quota d’alta i manteniment de la targeta VIA-T, que permet el pagament dinàmic dels peatges a les autopistes.

Transferències il·limitades per caixer i CaixaBankNow.

Certifi cats sol·licitats per CaixaBankNow.

Gràcies a la nòmina, també tindràs avantatges exclusius en altres productes (préstecs, Pack Nòmina Assegurances3...) i en serveis com el programa Nòmina, amb ofertes i descomptes per a tota la família.

1. El compte té un cost de manteniment de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina igual o superior a 600 €/mes i hagi fet almenys tres pagaments amb targeta i hagi rebut tres càrrecs de rebuts domiciliats l’últim trimestre, i sempre que utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: traspassos i transferències (import màxim de 50.000 €) i ingrés de xecs. Condicions vàlides des de la primera nòmina domiciliada a CaixaBank. Queden fora de l’oferta les transferències immediates entre diferents entitats.

2. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. La concessió de la targeta de crèdit està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. Totes les operacions estan subjectes als requisits de concessió de risc de CaixaBank.

3. Informació subjecta a les condicions generals i particulars de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

Now, siguis on siguis

Amb CaixaBank, tots els avantatges que vols van amb tu allà on vagis.

App CaixaBankNow

Fes les gestions diàries, consulta tots els teus productes, els saldos, les compres i els rebuts en un mateix espai i des del mòbil. A més consulta els moviments dels comptes i les targetes que tinguis en altres bancs. Més informació sobre la app CaixaBankNow 

Pagament amb el mòbil o l’smartwatch

A qualsevol establiment de la manera més fàcil, ràpida i segura. I gestiona les targetes on vulguis i quan vulguis amb CaixaBank Pay. Més informació sobre CaixaBank Pay

App CaixaBank Sign

Signa totes les operacions amb només un clic. Només cal que confirmis l’avís que rebràs al mòbil. Més informació sobre Caixa Bank Sign

Les Meves Finances

La manera més còmoda i senzilla de gestionar tots els teus comptes, rebuts i targetes siguis on siguis. Un servei gratuït amb la teva nòmina. Més informació sobre Les Meves Finances

Préstec Nòmina

Amb el Préstec Nòmina Col·lectius podràs disposar d’un préstec de fins a 60.000 € per al que necessitis i quan vulguis, sense comissió d’obertura, amb un termini màxim de sis anys i amb un tipus d’interès
TIN del 6 %.1

Compra estrella

A més descobreix a Compra Estrella les últimes novetats en tecnologia i electrodomèstics per a la llar. Les podràs finançar sense interessos ni comissions (0 % TAE) i rebre-les al teu domicili de manera gratuïta. Entra a www.CompraEstrella.com 

Avançament Nòmina Exprés2

Pel sol fet de ser empleat d’un col·lectiu d’alt valor i tenir la nòmina domiciliada a CaixaBank, t’avancem fins a tres mensualitats mitjançant un préstec amb comissió d’obertura del 2 % amb un mínim de 50 € i un termini únic de devolució de deu mesos. 

Préstec Estudia Grau/Màster3

Amb aquest préstec, si vols, podràs finançar els teus estudis superiors i els estudis de tots els membres de la unitat familiar, amb una carència de fins a cinc anys i un termini de fins a deu anys. Consulta les condicions exclusives en aquest enllaç.

1. Exemple representatiu. TIN: 6,00 %. TAE: 6,17 %, calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de sis anys. Import total degut: 11.932,48 €. Import de lesquotes mensuals: 165,73 € i una última de 165,65 €. La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, enfunció de les polítiques de risc de l’entitat. Oferta vàlida fins al 31-12-2019.

2. Avançament instrumentat en un préstec. Primer exemple representatiu. TIN: 0 %. TAE: des del 4,52 %, calculada per a un préstec de 5.000 € a un termini de deu mesos. Import total degut: 5.100 €. Import de les quotes mensuals: 500 €. Segon exemplerepresentatiu. TIN: 0 %. TAE: 5,70 %, calculada per a un préstec de 2.000 € a un termini de deu mesos. Import total degut: 2.050 €. Import de les quotes mensuals:200 €.

3. Concessió de l’operació subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank.

MyBox

Et presentem la nova gamma d’assegurances MyBox, pensades per ajudar-te a protegir el que més t’importa. Durant tres anys tindràs la mateixa quota mensual i obtindràs avantatges importants i cobertures exclusives:

  • MyBox Llar: t’ofereix àmplies cobertures al teu habitatge davant els sinistres que es produeixen a la llar, com ara danys causats per aigua, servei de manteniment, danys a tercers, substitució
    de qualsevol pany de les portes d’accés a l’habitatge, etcètera.

  • MyBox Vida: cobertura en cas de mort i invalidesa absoluta i permanent1. A més, obtindràs doble capital si la mort o invalidesa és per accident i orientació mèdica telefònica les 24 hores, així
    com servei de segona opinió mèdica en cas de malaltia greu2.

  • MyBox Auto: et cobreix davant dels incidents ocasionats per la conducció del vehicle, és a dir assistència en viatge des del quilòmetre 0 les 24 hores, els 365 dies, assistència més enllà d’accident o avaries, com ara manca de combustible, punxada o robatori de claus. També obtindràs una indemnització de valor de nou per a vehicles de fi ns a tres anys d’antiguitat en cas de sinistre total.

  • MyBox Salut: una nova assegurança de salut sense copagaments juntament amb una assegurança dental d’alta qualitat per tenir cura de tu tots els dies. I a més, podràs accedir a la nova plataforma Adeslas Salut i Benestar3, amb què pots millorar el teu estil de vida gràcies a serveis exclusius.

MyBox Llar

Descompte del 10 % en la contractació

MyBox Vida

Descompte del 15 % en la contractació

MyBox Auto

Descompte del 10 % en la contractació

MyBox Salut

Descompte del 7 % en la contractació1. Per a l’assegurança MyBox Vida, s’entén com a tarifa plana una mateixa prima mensual constant durant els tres primers anys i depèn de l’edat de l’assegurat en el moment de la contractació de l’assegurança de vida. Les assegurances MyBox Llar i MyBox Auto tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la prima és mensual. Una vegada contractades s’han d’incloure en un Pack Family Assegurances. Subjecte a les condicions del Pack Family Assegurances. Si les assegurances es renoven, la prima de renovació es pot recalcular conforme a les condicions de la pòlissa. Pots consultar-ne les condicions de contractació a l’ofi cina. 2. Cobertures d’invalidesa absoluta i permanent i la cobertura de doble capital en cas de mort o invalidesa per accident disponibles només per a assegurats de fi ns a 62 anys. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció i contractació. MyBox Vida és una assegurança de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i MyBox Llar, MyBox Auto i MyBox Salut són assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. 3. Adeslas Salut i Benestar és un servei accessible a assegurats d’Adeslas adscrits a la pòlissa de la companyia majors de 18 anys.