Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Promocions exclusives

 • Televisor Smart TV LG de 127 cm (50”)

  Si domicilies la teva nòmina i els rebuts a CaixaBank i utilitzes la teva targeta, pots emportar-te aquest televisor. Promoció limitada a 10.000 unitats1.

 • 1. Promoció vàlida per a tot el territori nacional fins al 30-06-2023 o fins a esgotar-ne les existències (10.000 unitats) per a noves domiciliacions de nòmina de funcionaris o empleats públics per un import mínim de 600 €/mes, en un compte obert a CaixaBank amb la domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre, amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés en compte segons la normativa fiscal vigent. No té retribució en efectiu. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 549 € pel televisor LG 4K UHD 50UQ751 de 127 cm (50”). No acumulable a altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmina, autònoms o pensions) efectuades amb posterioritat a l'1-1-2021. Més informació a www.caixabank.es.

  Les ofertes que conté aquesta landing s'adrecen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliada a CaixaBank. Aquestes condicions seran aplicables el mes següent al compliment dels requisits.

Dia a Dia

Gaudir de la vida

CasaFàcil

 • CasaFàcil Fix 20 anys

 • La informació necessària per fer el pas

  Et volem ajudar a prendre la millor decisió. Per fer-ho, t’expliquem tot el que necessites saber per comprar el teu habitatge

 • Les ofertes que conté aquesta landing es dirigeixen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són d’aplicació el mes següent al compliment dels requisits. Les condicions de finançament són vàlides únicament per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d’operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d’aquesta oferta, consulta’ns perquè seran estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

Dormir tranquil

Pensar en el futur

Ets client?

Domiciliar nòmina

Fes-te client