Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals i com a titular de la Visa Platinum ESADE Alumni pot gaudir de tots aquests avantatges:

Visa Platinum ESADE Alumni

Visa Platinum
ESADE Alumni

 

0€ en emissió i manteniment1. Gaudeixi de la targeta de crèdit més exclusiva amb àmplia gamma d'avantatges i serveis i les cobertures més completes en assegurances.  La contractació de la targeta ha de fer-se des del web d'ESADE Alumni, una vegada identificat.

A continuació, pot conèixer en detall tot el que li ofereix la Visa Platinum ESADE Alumni.

Assegurança d'assistència en viatges

Cobreix els imprevistos en viatges:

 • Pèrdua o demora d'equipatges
 • Pèrdua de connexions aèries
 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d'hospitalització


Assegurança d'accidents de viatge

Fins a 750.000 € sempre que els bitllets hagin estat abonats íntegrament amb la Visa Platinum ESADE Alumni.

Es garanteix el pagament del capital per persona en:

 • Defunció
 • Invalidesa permanent absoluta
 • Invalidesa permanent parcial


Priority Pass

La targeta Priority Pass permet accedir a més de 1.200 sales VIP d'aeroports d'arreu del món:

 • Gaudeixi del màxim confort i relax abans de volar.
 • Disposa de 2 accessos gratuïts cada any (any natural).
 • Si s'exhaureixen les visites gratuïtes, podrà continuar accedint a les sales VIP amb la Targeta Priority Pass, assumint un cost de només 26 € per visita.

Sol·liciti la targeta Priority Pass al seu gestor.


Life Experiencies

 • Life Experiences li proposa un ampli programa d'activitats i viatges d'alt nivell, de tipus cultural, esportiu i d'oci.
 • També pot dissenyar amb ells un viatge a la mida dels seus somnis.


Luxury Hotels

Tracte preferent en una acurada selecció dels establiments hotelers més prestigiosos del món:

 • Small Luxury Hotels of the World, Mori Hotels & Resorts i Worldwide Cities & Resorts, entre un ampli ventall d'hotels de 4 i 5 estrelles.
 • Beneficis exclusius en els llocs més exòtics i a les ciutats amb més encant


Concierge

Un assistent personal a la seva disposició, les 24 hores del dia:

 • Organitzi esdeveniments (convencions, conferències, festes privades, etc.).
 • Reservi bitllets d'avió, vaixell i tren.
 • Llogui vil·les de luxe, xalets d'esquí, apartaments.
 • Aconsegueixi entrades per a esdeveniments esportius, espectacles i concerts.

Contacti en el 902 197 651 o lifeexperience@viajeseci.es


1. Oferta vàlida per als membres de l'associació ESADE Alumni amb més de cinc anys d'antiguitat, sempre que es compleixi una domiciliació de nòmina o d’ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 2.500 €/mes i que siguin titulars d'un contracte de targeta Visa Platinum ESADE Alumni domiciliat a CaixaBank. La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Targeta emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., amb NIF a-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. CaixaBank, S.A., actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Payments & Consumer és el dipòsit en un compte separat obert a Caixabank, S.A. Concierge i Life Experiences s'ofereix als titulars de targetes CaixaBank Payments & Consumer directament per part de Viatges El Corte Inglés SA, NIF: A-28229813 i domicili a Madrid, qui assumeix el total responsabilitat per la seva prestació i execució.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals i com a titular de la Visa Platinum ESADE Alumni pot gaudir de tots aquests avantatges1:

La seva operativa habitual sense comissions:

 • Manteniment i administració del seu compte en euros2
 • Quotes d'emissió i manteniment de la seva targeta3 Visa&Pay (titular i beneficiari
 • Totes les transferències SEPA estàndard en euros que s'enviïn o es rebin en tota la UE, amb dades correctes i complets
 • Negociació i compensació de xecs nacionals en euros


VIA-T de Bip&Drive sense quota anual:

 • Pagui als peatges sense aturar el vehicle


1. Oferta vàlida per als membres de l'associació ESADE Alumni amb més de cinc anys d'antiguitat, sempre que es compleixi una domiciliació de nòmina o d’ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 2.500 €/mes i que siguin titulars d'un contracte de targeta Visa Platinum ESADE Alumni domiciliat a CaixaBank. 

2. El compte no es retribueix. La TAE pot variar depenent de si el client compleix els requisits de bonificació i en funció del saldo mitjà del client com a conseqüència de l'aplicació de comissions per import fix. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d'un client que mantingui domiciliada nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) >2.500 €/mes i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte sense bonificar: -4,71 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d'un client que no compleixi amb cap requisit de gratuïtat (60 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any.

3. Inclou un contracte de crèdit Visa &Pay. La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Targeta emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., amb NIF a-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. CaixaBank, S.A., actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Payments & Consumer és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A

Gaudeixi del seu banc aquí, allà i, sobretot, ara. Amb NOW, de CaixaBank, tots els avantatges que vulgui van amb vostè allà on vagi:

 

App CaixaBankNow

 • Simple, ràpida i intuïtiva per fer-li el dia a dia més fàcil
 • Sigui l'hora que sigui, podrà fer les seves gestions diàries


Les meves finances, una visió global de tots els seus bancs

 • Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu
 • Integri informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs
 • Inclou informe mensual i enviament d'alertes predictives


CaixaBank Pay

 • Gestió de totes les targetes des del mòbil amb avisos immediats
 • Pagament amb Apple, Android o Garmin
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes


Bizum

 • Per enviar o sol·licitar diners a l'instant
 • Només cal facilitar el mòbil, sense número de compte


CaixaBankProtect®, les seves compres protegides

 • Reclamació d'operacions fraudulentes des del primer euro
 • Missatges d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països


Innovadores formes per invertir d'acord amb les seves necessitats:

 

BrokerNow

La nova forma d'invertir en borsa:

 • Informació al minut per prendre les millors decisions
 • Visió global de cotitzacions en els principals mercats
 • Àmplia gamma d'eines i gràfics interactius


SmartMoney

Sumi's a la inversió del futur des de només 500 €. Un servei de gestió automatitzada de carteres de fons, disponibles des de la seva banca digital CaixaBankNow:

 • Delegui la gestió en professionals qualificats
 • L'estratègia d'inversió s'adapta als canvis que es produeixin en el mercat
 • Transparent en costos: comissió fixa anual de 0,73 % (IVA inclòs) del saldo mitjà de la seva cartera1


Mesa a iniciativa del client

Un servei telefònic pensat per a inversors actius en borsa amb un efectiu mitjà per operació de 15.000 €. Aquest àgil servei li permetrà cursar les seves ordres directament als diferents mercats sota la supervisió d'operadors professionals.

 • Servei sense cost addicional sobre les tarifes d'Intermediació
 • Possibilitat d'atenció d'ordres amb la finalitat d'obtenir el millor resultat possible per al client
 • Disponibilitat del servei tots els dies hàbils a la borsa nacional, de 8.30 a 18 h


Pot consultar el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a www.caixabank.es.

1. Per exemple, per a una inversió de 500 € i posat que ni es revalora ni deprecia la cartera, pagarà una comissió de 3,65 €. Comissió subjecta a l'IVA vigent en cada moment. SmartMoney és un servei de gestió discrecional de carteres de fons d'inversió prestat per CaixaBank, SA. CaixaBank delega la gestió de la cartera a CaixaBank, AM, SGIIC, núm. 15 de registre a CNMV, que al seu torn és la gestora dels fons en què inverteixen les carteres. CecaBank, SA, amb núm. de registre 236 a CNMV, és l'entitat dipositària dels fons. Pot consultar els fullets informatius i els documents de dades fonamentals per a l'inversor dels fons d'inversió en què poden invertir les carteres en qualsevol oficina de CaixaBank i en els registres de la CNMV.

Ocean, la nova plataforma en línia de fons de terceres gestores nacionals i internacionals.

  

Ampliï les seves possibilitats d'inversió

Un nou servei exclusiu per a clients de CaixaBank, que l'ajudarà a trobar i comparar prop de 2.000 fons de més de 140 gestores. A més, podrà contractar-los de manera àgil i flexible.

Inverteixi en present i en futur

Ocean li permetrà gaudir dels següents avantatges:

Accés a prop de 2.000 fons de més de 140 gestores


Executar operacions de compra i venda en efectiu o mitjançant traspàs


Obtenir informació detallada en el catàleg de fons i fer cerques amb un número elevat de criteris


Préstec personal

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Amb garantia personal

 • 3,97 % TAE (3,90 % TIN)1


Amb garantia real mobiliària

 • 2,27 % TAE (2,25 % TIN)2


Préstec Màster

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 10 anys

 • 3,97 % TAE (3,90 % TIN)3
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Disposicions: durant els cinc primers anys

Compte de crèdit per a necessitats puntuals de liquiditat

 • 0 € en comissions d'obertura i renovació
 • Termini màxim: 2 anys amb renovació anual
 • Comissió de no disponibilitat: 0,15 % trimestral

Amb garantia personal

 • 2,93 % TAE (2,90 % TIN)4


Amb garantia real mobiliària

 • 1,91 % TAE (1,90 % TIN)5


1. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 3,90 %. Termini de 72 mesos. Import total a càrrec: 16.847,28 € (capital6. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 3,90 %. Termini de 72 mesos. Import total a càrrec: 16.847,28 € (capital15.000 € + interessos 1.847,28 €). Cost total del crèdit: 1.847,28 €. Import de les quotes mensuals: 233,99 €. No hi ha costos d'obertura ni d'estudi. Sistema d'amortització francès.

2. Exemple representatiu: TAE del 2,27 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 2,25 %. Termini de 72 mesos. Import total a càrrec: 16.049,52 € (capital 15.000 € + interessos 1.049,52 €). Cost total del crèdit: 1.049,52 €. Import de les quotes mensuals: 222,91 €. No hi ha costos d'obertura ni d'estudi. Sistema d'amortització francès.

3. Producte que es publicita: préstec personal. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 10.000 € a disposar d'una sola vegada. TIN del 3,90 %. Termini d'amortització: 5 anys. Import total a càrrec: 11.022,88 € (capital de 10.000 € + interessos de 1.022,88 €). Cost total del crèdit 1.022,88 €. Import de les quotes mensuals: 59 quotes de 183,71 € i una última quota de 183,99 €. No hi ha costos d'obertura ni d'estudi. L'exemple ha estat calculat sense carència. Sistema d'amortització: francès. El finançament de la matrícula de cada curs haurà d'acreditar-se amb documentació oficial de l'escola on es faran els estudis i on es mostri l'import i la durada d'aquests estudis. Només es podran fer disposicions anuals o semestrals durant el període de carència, que correspondran al cost de la matricula més despeses relacionades amb els estudis. La carència de capital és opcional. Durant aquest període, el client pot fer disposicions sobre el total de l'import concedit. Les quotes mensuals correspondran únicament al pagament dels interessos generats per les quantitats disposades, i per tant, durant aquest període no s'amortitza capital. Transcorregut el període de carència no es podran fer més disposicions. L'import total a càrrec amb carència és superior a l'import total sense carència.

4. Exemple representatiu: TAE del 2,93 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € en cas que s'efectua una única disposició per l'import total i el capital s'amortitza en únic pagament a la data del venciment. Termini 24 mesos. TIN del 2,90 %. Import total a càrrec: 15.870 € (capital 15.000 € + interessos 870 €). Import quotes trimestrals: 108,75 € (només d'interessos). Cost total del crèdit: 870 €. No hi ha costos d'obertura ni d'estudi. Sistema d'amortització: francès. 

5. Exemple representatiu: TAE de l'1,91 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € en cas que s'efectua una única disposició per l'import total i el capital s'amortitza en únic pagament a la data del venciment. Termini 24 mesos. TIN de l'1,90 %. Import total a càrrec: 15.570 € (capital 15.000 € + interessos 570 €). Import quotes trimestrals: 71,25 € (només d'interessos). Cost total del crèdit: 570 €. No hi ha costos d'obertura ni d'estudi. Sistema d'amortització: francès.

Li ho volem posar fàcil. Amb CasaFàcil Fix 20 tindrà la seva hipoteca amb una quota sense sorpreses i amb el termini que millor s’adapti a les seves necessitats.

Possibilitat de quota bonificada

En funció dels productes opcionals que tingui contractats:

 • Amb bonificació màxima: 1,60 % TIN; 2,995 % TAE (bonificació màxima de l’1,00 %)

 • Sense bonificació: 2,60 % TIN; 3,091 % TAE


Sense comissions

CasaFàcil no aplica comissió d’obertura


Tarifa plana

Estabilitat de pagament mensual sense risc de pujada per canvis en el tipus d’interés


Més control del pressupost familiar

Conèixer anticipadament la quota mensual permet gestionar millor l’economia familiar


Condicions legals

Condicions financeres per a l'adquisició d'habitatge amb garantia hipotecària prenent en consideració l'exemple representatiu que a continuació s'indica:

1. TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació partint de la hipòtesi que pot optar a la bonificació màxima: (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 20 anys (iii) comissió d'obertura 0 %; (iv) TAE bonificada 2,995 % (v) tipus d'interès: Fix, TIN bonificada 1,60 %; (vaig veure) quota mensual: 730,74 €; (vii) núm. de quotes: 240; (viii) import total a càrrec: 198.441,45 € (capital 150.000 € + interessos 25.376,95 € + despeses 23.064,50 €). Cost total del préstec: 48.441,45 €. Sistema d'amortització francès1. La TAE BONIFICADA pot variar en funció del termini i de l'import de l'operació, així com per les revisions mensuals del compliment dels bonificadors.

2. TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació: (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 20 anys (iii) comissió d'obertura: 0 %; (iv) TAE: 3,091 % (v) tipus d'interès: Fix, TIN: 2,60 %; (vaig veure) quota mensual: 802,18 €; (vii) núm. de quotes: 240; (viii) import total a càrrec: 200.317,80 €; (capital 150.000 € + interessos 42.523,70 € + despeses 7.794,10 €). Cost total del crèdit: 50.317,80 €. Sistema d'amortització francès1. La TAE NO BONIFICADA pot variar en funció del termini i de l'import de l'operació.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Financeres: compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà excedir l'import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i; de l'1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank: (i) impostos: 1.232,46 € en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 164.328,00 € i un tipus impositiu de 0,75 %; (ii) comprovació registral: 10,91 €; (iii) notaria: 597 €; (iv) gestoria: 363 €; (v) inscripció registral: 283 €.

c) Despeses preparatòries que assumirà vostè prenent en consideració tant que pot sol·licitar la taxació a través de CaixaBank com aportar-la vostè: (i) taxació: 254,10 € (si es formalitza l'operació hipotecària, CaixaBank li abonarà l'import de la taxació realitzada o aportada com a màxim als 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà vostè:

ASSEGURANÇA DE DANYS: és obligatori contractar i tenir vigent i al corrent de pagament una assegurança de danys que protegeixi la integritat de l'immoble hipotecat tant si opta per contractar els bonificadors com si no. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys que només cobreixin els riscos que són obligatoris per normativa (danys per incendi, explosió, tempesta i elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), de manera que el client pot contractar lliurement aquesta assegurança amb la companyia asseguradora que triï. No obstant això, CaixaBank comercialitza una assegurança de la llar que a més de cobrir els danys obligatoris per la normativa ofereix major cobertura. A l'efecte del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada es tindrà en compte la prima resultant de simular l'assegurança de la llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada s'aplicarà la bonificació que correspongui per la seva contractació.

ASSEGURANÇA DE LA LLAR: 317 € prima anual. Import de la prima anual partint de la hipòtesi que aquesta no variarà durant la vigència de l'operació. L'import és merament orientatiu i té en consideració productes d'assegurances de la llar comercialitzats per CaixaBank, SA (exemple prenent com a base un préstec hipotecari el capital del qual pugi a 150.000 € i per a un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i 100 m² d'habitatge construïts, sent l'import que abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l'operació de 6.340 €). L'import és el resultat d'una simulació efectuada partint d'un tramat orientatiu amb el que en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge el valor pot variar.

COMPTE DE PAGAMENT: és necessari mantenir contractat durant tota la vigència del préstec un compte amb CaixaBank. Vostè haurà d'assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament, que puja a 15 €/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran de la TIN, si es contracten els següents productes: (i) domiciliació nòmina o pensions > 600 € + domiciliació 3 rebuts + compres amb targetes* comercialitzades per CaixaBank, SA el titular de les quals sigui la part deutora i les liquidacions de les quals estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, SA pel titular de les mateixes amb què s'hagin fet almenys tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d'una assegurança de la llar: 0,25 punts; (iii) contractació d'una assegurança de vida**: 0,25 punts; (iv) finançament o subscripció de la contractació del servei Alarma Llar SECURITAS DIRECT o Servei Protecció Senior***: 0,25 punts. Els serveis indicats sempre hauran de ser comercialitzats per CaixaBank, SA o per Wivai. Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i es pot ajustar a l'alça o a la baixa el tipus d'interès segons la comprovació que efectua CaixaBank amb aquesta periodicitat del compliment dels bonificadors.

La contractació dels productes esmentats és opcional. Cadascun es pot contractar-de forma independent i no hi ha cap diferència entre l'oferta combinada i l'oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar-se de manera combinada o per separat).

*Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la targeta VisaDebit) comercialitzada per CaixaBank: 36 €/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d'aquest servei l'assumirà vostè en cas de contractar-lo.

**Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització) 226,58 € de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l'operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni dels transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada partint de la contractació d'una assegurança de vida pel 50% del capital sent l'assegurat de 30 anys d'edat. El cost d'aquest servei l'assumirà vostè en cas de contractar-lo.

***Financiación o subscripció del servei Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzada per Promocaixa S.A i/o finançada per CaixaBank, entenent per finançament el dut a terme mitjançant préstec a TAE 0 %, TIN 0 % (36 quotes mensuals de 52,03 € cadascuna, sense interessos, pel finançament de l'adquisició, instal·lació i manteniment de l'alarma). Import total degut i PVP/Preu total a terminis: 1.873,08 €. Import total del crèdit 1.873,08 €. Cost total del crèdit per al consumidor és de 0 €. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària haurà de mantenir-se contractat el servei de manteniment de l'alarma amb un cost de 39,93 € al mes. Finançament o subscripció del servei Protecció Sènior Duo, comercialitzat per Promocaixa S.A i/o finançat per CaixaBank, entenent per finançament la realitzada mitjançant préstec a TAE 0 %, TIN 0 % (36 quotes mensuals de 34 € cadascuna, sense interessos, pel finançament de l'adquisició, instal·lació i manteniment del servei). Import total degut i PVP / Preu total a terminis: 1.224 €. Import total del crèdit 1.224 €. Cost total del crèdit per al consumidor és de 0 €. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària haurà de mantenir-se contractat el servei de manteniment amb un cost de 34 € al mes. El cost d'aquest servei l'assumirà vostè en cas de contractar-ho i serà tingut en compte en el càlcul de la TAE bonificada. A l'efecte del càlcul de la TAE bonificada es tindrà en compte el cost del servei Alarma Llar SECURITAS DIRECT per ser més elevat que el cost del servei Protecció Sènior Duo. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de cada entitat. Sistema d'amortització francès1.

Advertiments: (i) L'incompliment de les obligacions derivades del préstec pot causar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l'habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d'uns altres béns. (ii) CaixaBank es reserva el dret a denegar la concessió de l'operació o a aprovar-la en les condicions que tingui per convenients, prèvia anàlisi de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l'entitat; (iii) la TAE, d'acord amb llei, comprèn les condicions financeres de l'exemple representatiu, les despeses i serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l'assegurança no variarà durant la vigència del contracte i (iv) vostè té el dret d'aportar una taxació del bé/els béns objecte de garantia sempre que aquesta estigui certificada per una societat de taxació homologada i no estigui caducada.

1. Sistema d'amortització francès: pagament d'una quota constant composta per una part d'amortització de capital i una altra dels interessos. La part d'interessos compresa en cada quota resulta d'aplicar el tipus d'interès efectiu al capital pendent d'amortització a l'inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d'amortització del capital. Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec tenim molt capital per tornar, per això, la part de la quota és més alta en la part dels interessos que en la d'amortització de capital. Com que volem que la quota sigui constant, es redueix la part d'interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps. La quota és constant: es manté mentre no es modifiqui el tipus d'interès. Per posar un exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 € a 20 anys i a un tipus d'interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 €. El primer pagament correspondria a 312,50 € d'interessos i únicament a 280,39 € de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l'últim pagament seria d'1,85 € d'interès i de 591,04 € de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès)

ak = Ck* [(r/m) / [1-[1+(r/m)]-n]]

"a k" és la quota mixta d'amortització i interessos; "Ck", el capital pendent d'amortització a l'inici del període; "r", el tipus d'interès nominal anual, en tant per u; "m", el nombre de períodes de liquidació del préstec compresos en un any i "n", el nombre de períodes de liquidació (de pagament d'amortització de capital i interessos) pendents.

Més informació a colectivos.privada@caixabank.com

PUBLICITAT

Les ofertes que conté aquest fullet es dirigeixen de manera exclusiva a persones físiques membres de l'associació ESADE Alumni amb més de cinc anys d'antiguitat, ssempre que es compleixi una domiciliació de nòmina o d’ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 2.500 €/mes i que siguin titulars d'un contracte de targeta Visa Platinum ESADE Alumni domiciliat a CaixaBank. Aquestes condicions són d’aplicació el mes següent al compliment dels requisits. Les condicions de finançament són vàlides únicament per a noves operacions i la seva concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol.licitant, en funció de les polítiques de risc CaixaBank. Per a un altre plantejament d’operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d’aquesta oferta, consulti’ns perquè seran estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

Oferta vàlida per al col·lectiu indicat fins a 31-01-2022.

NRI: 3659-2021 / 09338

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes i/o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi contingui s'ha d'interpretar com a assessorament o consell, financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, i cal acomplir en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte.