Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 12/04/2024


Objectius de la inversió: Gestió activa adaptant les inversions cap a un perfil més conservador a mesura que s'apropa a l'horitzó temporal de jubilació de l'any 2050.

 

Dades generals

Data de constitució: 02/11/2015
Nombre de partícips: 86.234
Patrimoni [08-04-2024]: 240.998.412,07 €
Valor de participació al tancament del dia [08-04-2024]: 15,93078181 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:5,3%
 • Últims 5 exercicis:7,16%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 08/04/2024 )

 • Des de 01/01/2024:
  6,03%
 • Últims 12 mesos:
  14,30%
 • Rendibilitat del trimestre
  (dades des del 01/01/2024
  al 31/03/2024):
  7.05%
Rendibilitat:
20192020202120222023
20,27% 0,64% 18,49% -12,12% 12,14%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA 5, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0155
 • Número en el registre especial del pla: N5082
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,17 %
 • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.68%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.06%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat