Grup CaixaBank

CaixaBank
Logo MicroBank
CaixaBank
 • CriteriaCaixa
  Societat d’inversions no cotitzada de CaixaBank.

 • imagin
  CaixaBank, per als joves de 14 a 25 anys.

CaixaBank Equipment Finance
CompraEstrella
Banca Privada
SegurCaixa Holding
CaixaBank Payments & Consumer
CaixaBank Titulització
CaixaExchange
 • CaixaExchange
  Mercat electrònic de compravenda entre empreses.

CaixaBank
VidaCaixa
 • BuildingCenter
  Societat de CaixaBank centrada en la desinversió de la cartera d'immobles procedents del grup

CaixaBank Banca Premier
FamilySenior
Microdonatius
MoneyToPay
 • MoneyToPay
  L'empresa de targetes de prepagament de CaixaBank.