T’enviem, mitjançant un SMS i/o un missatge de correu electrònic, informació sobre els moviments dels teus comptes i targetes, a més, pots triar la franja horària per rebre els SMS.

Preu del servei del pack d'alertes:

Per l'alta del servei: 6 € que es cobren en el moment de donar d'alta el contracte.

Pel manteniment: 6 € que es cobren cada semestre.

El manteniment inclou les 50 primeres alertes.

Per cada alerta addicional a la 50: 0,15 € per alerta enviada.Alertes gratuïtes:

 • Alerta per ingrés de la nòmina
 • Alertes de valors en cas que hagi contractat el servei de BrokerNow

Observacions:

L'alerta d'ingrés de la nòmina és gratuïta a tots els efectes, per la qual cosa si només s'activa aquest tipus d'alerta, el servei és gratuït.

L'alta al servei no es cobra fins que no es configura la primera alerta facturable. Així doncs, si es contracta el servei i no s'activa cap alerta, o si només s'activa l'alerta de la nòmina, l'alta no es factura.

Per als clients que tinguin contractada una alerta de valors o més, els preus incorporaran els impostos pertinents a la seva comunitat autònoma.

Els clients de BrokerNow Plus i BrokerNow Plus Activa disposen de les alertes de valors totalment gratuïtes, sense cap tipus de comissió.

Quines alertes hi ha?

De comptes:

 • Ingrés de la nòmina - Gratuïta
 • Tots els moviments del compte
 • Saldo en una data concreta
 • Saldo traspassa límit
 • Pagament de rebuts
 • Avís de transferència
 • Devolució d'Hisenda
 • Pagament de xecs
 • Devolució de xecs
 • Devolució de rebuts i efectes

De targetes:

 • Moviments de targetes
 • Liquidació de targetes
 • Caducitat de targetes

De valors:

 • Increment/disminució percentual d'un valor
 • Valor assoleix una cotització determinada
 • Cotització de valors al tancament de la sessió
 • Increment/disminució percentual d'un índex
 • Índex assoleix una valoració determinada
 • Cotització d'índex a tancament de sessió
 • Compra/venda de valor
 • Valoració d'expedient a tancament de sessió
 • Informe diari d'evolució d'expedient
 • Informe setmanal d'evolució d'expedient