Triï una de les nostres sucursals internacionals

Les sucursals internacionals ofereixen assessorament, finançament i serveis bancaris a empreses espanyoles amb activitat al país. Així mateix, ofereixen serveis i finançament a empreses locals amb relació comercial amb Espanya o amb països amb sucursal.

S’adrecen a:

  • Filials d’empreses espanyoles grans i petites.

  • Multinacionals no espanyoles i organismes estatals.

  • Empreses locals amb activitat comercial amb Espanya.

Productes i serveis disponibles:

  • Finançament a mitjà i llarg termini: préstecs, crèdits corporatius, sindicats.

  • Finançament estructurat, principalment en els sectors d’infraestructures i energia.

  • Finançament a curt termini: comptes de crèdit.

  • Serveis bancaris bàsics: transferències nacionals i internacionals.

  • Avals i garanties.