Sucursal internacional

Tenen com a objectiu principal oferir assessorament a les companyies europees sobre els productes i els serveis que CaixaBank posa a la seva disposició per cobrir les seves necessitats financeres a Espanya. Així mateix, acompanyen les empreses espanyoles per desenvolupar el seu negoci a Europa i els ofereixen l’assessorament necessari.

S’adrecen a:

  • Matrius multinacionals amb filials a Espanya o a països amb sucursal.

  • Grans empreses espanyoles i europees.

  • Pimes de propietat estrangera que operen a Espanya.

Contacte

CaixaBank S.A., Paris
2, RUE GOETHE 4EME ETAGE
75116 PARIS
7090@caixabank.com

Enllaços d’interès

UBIFRANCE, l’agència francesa per a la internacionalització de les empreses, és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri Francès d’Economia, Indústria i Ocupació, a través de la Secretaria d’Estat de Comerç Exterior, de qui depèn orgànicament.

UBIFRANCE presta serveis a les empreses franceses amb la finalitat de fomentar-ne les exportacions i facilitar-ne la implantació internacional.