CaixaBank Empreses

A CaixaBank creiem que les empreses del sector hoteler i turístic mereixen una atenció especialitzada. Per això, posem a la teva disposició una oferta de productes i serveis específics adaptats a cada circumstància.Som un impuls al sector hoteler i turístic

A CaixaBank Hotels & Tourism oferim diferents solucions especialitzades per al sector hoteler i turístic.

Professionals especialitzats

Implantació a tot el territori

Coneixement del client, del mercat i del destí

Detecció i anticipació de les necessitats del sector

Transformació sostenible, innovació tecnològica i digitalització

Acords i convenis signats amb associacions i federacions sectorials

Presència a les principals fires i esdeveniments sectorials

Sensibilitat especial envers els projectes sostenibles

Informe sectorial de turisme de CaixaBank Research

Solucions pensades per al teu negoci