Una solució integral quan més tranquil·litat necessites

A CaixaBank Banca Premier sabem que en certs moments de la vida és important que els nostres clients sàpiguen que ens tenen, que ens trobaran al seu costat.

Per això, amb Decessos Complet Prima Única tindràs cobertes totes les despeses i els tràmits necessaris, mitjançant el pagament d'una única prima, en cas de defunció de l'assegurat.

Contratació

Per contractar aquesta assegurança no cal emplenar cap qüestionari mèdic ni declaració de salut, només s'ha de tenir més de 65 anys. Si vols, pots incloure en la pòlissa fins a 15 assegurats.

Cobrim totes les teves necessitats amb una solució que simplifica les gestions necessàries i que inclou les cobertures principals següents:

Servei de decessos

Inclou cobertura integral dels serveis funeraris per a cadascun dels assegurats de la pòlissa, segons la localitat de sepeli seleccionada.

Testament1

Inclou dos serveis sense cost 1 cop a l'any. Elaboració del testament sense cost. Aquest servei inclou:

  • Assessorament jurídic i redacció
  • Assessorament notarial
  • Elevació a públic del testament
  • Expedició d'una còpia simple
  • Assessorament telefònic sobre el testament vital

Trasllat internacional

En cas de repatriació de l'assegurat cap a Espanya. També s'hi inclou el cost del bitllet d'anada i tornada de l'acompanyant, així com les seves despeses d'estada i manutenció, a més de les despeses d'atenció dels fills més petits de 15 anys o persones amb discapacitat que convisquin amb l'acompanyant2.

Assistència psicològica

Suport als familiars del mort en els moments més complicats:

  • In situ: en cas de mort per accident, un psicòleg es desplaçarà fins al lloc de defunció, vetlla o inhumació.
  • Consulta psicològica: inclou dues consultes presencials dins els 30 dies següents a la defunció per a cadascun dels assegurats de la pòlissa.

 

Assistència jurídica telefònica sobre l'obtenció de documentació i sobre els tràmits legals i extrajudicials relatius a la defunció.

Rescat de prima

Modalitat que ofereix l'opció de rescatar part de la prima pagada en qualsevol moment.

Per a més tranquil·litat, podràs ampliar les cobertures amb els paquets de contractació opcional:

Servei Plus

Per ampliar el capital de la cobertura del servei de decessos fins a 1.000 € per a serveis funeraris addicionals no inclosos en la cobertura principal, com ara columbari, càtering al tanatori, làpida, esqueles, etc.

Pack Digital, compost per dues cobertures que s'han de contractar de manera conjunta:

  • Gestió de l'empremta digital a internet, que permetrà, a través d'un informe, conèixer la presència en línia del mort i cancel·lar els seus comptes o els serveis contractats a internet, així com cancel·lar la informació publicada per tercers.
  • Protecció de la identitat: seguiment a internet de la informació del mort, així com eliminació de comptes de correu, perfils en xarxes socials i publicacions que s'hagin piratejat, a més d'assessorament en la gestió de denúncies telemàtiques i inclusió de les dades del mort en un fitxer de protecció de la identitat.