Protegeixi el seu ordinador amb un firewall personal

A mesura que augmenta l'ús dels ordinadors personals, el temps que estan connectats a internet i la importància de la informació amb la qual treballem, és necessari augmentar-ne també el nivell de seguretat.

De la mateixa manera que un delinqüent informàtic pot intentar accedir a l'ordinador d'una gran empresa, també pot intentar accedir a un ordinador personal mal protegit amb l'objectiu de sostreure fitxers personals o d'instal·lar-hi virus des de la xarxa.

L'eina adequada per salvaguardar la seguretat del sistema és un firewall personal. El firewall personal és un programa que funciona al seu ordinador d'una manera permanent. El programa monitora les connexions que entren i surten de l'ordinador i és capaç de distingir les que són legítimes de les que estan fetes per atacants. En aquest segon cas, les bloqueja i ho notifica a l'usuari de l'ordinador.

El firewall personal, juntament amb un antivirus, proporciona el grau més elevat possible de seguretat amb eines comercials.