Certificat digital a CaixaBankNow

Identifica't amb un plus de seguretat

CaixaBankNow permet complementar la identificació amb un certificat digital, com són el DNI electrònic i l'IdCat (CatCert).
L'ús de certificats digitals en la identificació proporciona un nivell de seguretat addicional, atès que, a més de facilitar l'identificador i la contrasenya, és necessari validar correctament el certificat per accedir a la banca digital.

Com utilitzar el DNI electrònic a CaixaBank Now

Requisits:

  • Disposar del DNI electrònic.

  • Disposar d'un dispositiu lector de targetes xip compatible amb el certificat.

  • Tenir instal·lats correctament els components de software que ha proporcionat l'entitat emissora del certificat i els drivers del lector de targetes.

smcard1

dni_digital

Assistent d'instal·lació del DNI electrònic

Una vegada es compleixin els requisits indicats, només cal activar l'opció a CaixaBankNow (pot fer-se directament des del servei CaixaBankNow, a l'opció "Accés amb certificat digital", a la pantalla "Configuració personal").

A partir de l'activació de l'opció, cada vegada que es vulgui accedir a la banca digital, caldrà tenir el certificat digital inserit en el lector de targetes.