Rènting

  

Bona fiscalitat

 • Evita la comptabilització de l'endeutament en el passiu.
 • Despesa corrent.
 • Arrendament operatiu.
 • Quota deduïble en impost de societats o IRPF, sempre que l'empresa o l'autònom puguin demostrar que es tracta d'una inversió requerida per a l'activitat empresarial.
 • Periodificació de l'IVA en cada rebut, compensable (segons la fiscalitat vigent).

Més liquiditat

 • Evita el desemborsament del total de l'import de l'adquisició, que podràs rendibilitzar dins l'activitat professional.
 • Control de despeses: quota fixa, que permet conèixer el pressupost anual de despesa.
 • Reducció dels costos administratius: una sola factura, que inclou tots els serveis (lloguer, impostos, assegurança, manteniment, reparacions i assistència).

Millora en la imatge del negoci

 • Vehicles en perfectes condicions que milloren la imatge del negoci.
 • Garanteix la disponibilitat permanent del vehicle, en perfecte estat de conservació.
 • Renovació contínua i amb l'última tecnologia, tot eliminant el risc a canvis en noves energies de propulsió.

Sense sorpreses

 • Permet disposar de més tranquil·litat per dedicar els esforços a l'activitat principal.
 • Inclou en una sola quota tots els serveis.
 • Elimina despeses imprevistes.
 • Elimina la gestió de sinistres i reparacions.
 • Assegurances amb les màximes cobertures.

Visita el nostre catàleg de rènting a CaixaBankNow

Si ja ets client de CaixaBank, entra-hi i descobreix totes les ofertes que tenim per a tu

Encara no n'ets client?

Descobreix tots els serveis inclosos

Assabenta't de tots els serveis que inclou el rènting de CaixaBank en una sola quota.

Descobreix tots els serveis