Smart Allocation

Gestió discrecional de carteres

Et volem oferir noves rutes d’inversió. Per això, et presentem Smart Allocation, un servei de gestió discrecional basat en mètodes quantitatius. Inversió mínima de 500 €.

Les carteres inverteixen en una gamma d’11 fons subjacents exclusius, els Fons Smart, que tenen l’objectiu d’obtenir una rendibilitat molt semblant als índexs de la manera més eficient possible (low tracking error).

Identificant diversos escenaris per ajustar la ruta a seguir

Igual que un navegador avançat utilitza informació en temps real per modificar la ruta en funció de l'estat del trànsit. Les carteres Smart Allocation utilitzen un model quantitatiu que identifica diferents escenaris de mercat per ajustar el nivell d'exposició de renda variable de la cartera.

allocation

El model analitza el valor relatiu entre els actius per identificar inconsistències en el mercat, dades del cicle econòmic i les tendències a curt termini en els preus.

D’acord amb aquesta anàlisi, s’ajusta l’exposició de renda variable de les carteres.

Carteres que s’adapten a les teves necessitats

Les carteres Smart Allocation estan formades per 3 perfils d’inversió diferents en funció del percentatge de renda variable i l’horitzó temporal d’inversió.

  • Smart Allocation
    Tranquil·litat

  • Smart Allocation
    Patrimoni

  • Smart Allocation
    Inversió

Pes en renda variable
Renda fixa i altres actius

El valor de la inversió en els fons en què poden invertir les carteres està subjecte a fluctuacions de mercat, i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.

El preu no té en compte els costos i despeses corresponents als fons subjacents. Aquests estan implícits en la valoració diària dels fons d'inversió.

El teu Test de Cartera ha caducat? Renova'l amb aquests senzills passos