Assegurança per a Pimes

Cobertura als béns i patrimoni de petites i mitjanes empreses

  • Cobertura bàsica davant dels danys que pugui patir més habitualment.
  • Possibilitat d’estendre aquesta protecció mitjançant unes àmplies cobertures opcionals.
  • Vostè decideix la forma de pagament: trimestral, semestral o anual.

SegurCaixa Indústria és una assegurança que té com a finalitat donar cobertura als béns i al patrimoni de petites i mitjanes empreses en les quals es pugui dur a terme una activitat industrial, tant reparació o manipulació com fabricació, i també als magatzems corresponents (amb activitat o sense).