No mostrar més aquest missatge

Converteix el mòbil en la nova forma de pagar

Aconsegueix la teva targeta en modalitat TAP contactless

  • Gratuïta: sense costos ni quotes de manteniment el primer any per a altes per Internet1.
  • El millor complement per a la teva targeta actual.
  • Sistema ràpid, còmode i senzill.

Què és TAP contactless?

És una targeta addicional amb les mateixes característiques de la qual ja tens, en format adhesiu que incorpora la tecnologia contactless i complementa l'actual targeta contactless que utilitzes habitualment.

1. Quota gratuïta el  primer any per a altes per Internet. A partir del segon any, aplicarà la quota de 10 € anuals.

Caixabank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments 1, EFC, SAU, amb NIF A58513318, i inscrita al Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788.

NRI: 14835-2016-5555