No mostrar més aquest missatge

Què és el phishing?

El phishing és una estafa que consisteix a suplantar la identitat d’una empresa per aconseguir informació confidencial dels clients així com les seves claus d’accés.

NRI: 14982-2016-5555