SOL·LICITA'L ONLINE

La teva solució definitiva per estudiar un màster a Europa sense preocupar-te pels diners

El Préstec Màster Erasmus+ dona un impuls clau als teus estudis. És la manera àgil d'accedir a un crèdit per culminar la teva formació universitària. És el moment de triar un màster i preparar la teva carrera professional en l'àmbit europeu.

Pots demanar el Préstec Màster Erasmus+ sense aval i no començar a pagar capital fins un any després d'acabar els estudis. Qualsevol moment és bo per afrontar nous reptes i el Préstec Màster Erasmus+ de CaixaBank t'ho posa fàcil.

Descobreix les condicions del Préstec Màster Erasmus+

Quins són els avantatges que converteixen el Préstec Màster Erasmus+ en la teva opció?

Import
màxim
12.000 €

(Fins a arribar als 10.000.000 €
corresponents al volum
màxim a comercialitzar amb
operacions subscrites a l'empara
d'aquest conveni de col·laboració)

Tipus d'
interès
Fix1. 5,50% TIN,
TAE 5,64%*

Termini d'amortització
fins a
5 anys2

Aval
Sense

Comences a pagar
després de
1 any


(1) Anual durant tota la vida del préstec.

(2) Tindràs carència des de la contractació fins a un any després d'acabar els estudis i, a més, disposes d'un període de 12 mesos durant tota la vida del préstec en què podràs deixar de pagar les quotes. La carència pot ser total o de capital mentre es fan els estudis. Quan hagis acabat els estudis, tindràs 12 mesos addicionals de carència de capital. Carència màxima de 30 mesos per a màsters de fins a 1 any i de 42 mesos per a màsters de més d'1 any.

Al final del període de carència total, es recalcularan la quota i els interessos per als venciments pendents.

Import
màxim
18.000 €

(Fins a arribar als 10.000.000 €
corresponents al volum
màxim a comercialitzar amb
operacions subscrites a l'empara
d'aquest conveni de col·laboració)

Tipus d'
interès
Fix1. 5,50% TIN,
TAE 5,64%*

Termini d'amortització
fins a
6 anys2

Aval
Sense

Comences a pagar
després de
1 any


(1) Anual durant tota la vida del préstec.

(2) Tindràs carència des de la contractació fins a un any després d'acabar els estudis i, a més, disposes d'un període de 12 mesos durant tota la vida del préstec en què podràs deixar de pagar les quotes. La carència pot ser total o de capital mentre es fan els estudis. Quan hagis acabat els estudis, tindràs 12 mesos addicionals de carència de capital. Carència màxima de 30 mesos per a màsters de fins a 1 any i de 42 mesos per a màsters de més d'1 any.

Al final del període de carència total, es recalcularan la quota i els interessos per als venciments pendents.