Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable a la fitxa detallada de cadascun dels plans. 

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels Plans en una escala de l'1 al 7, varia de l'1 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - Risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + Risc

Selecciona la modalitat del pla que s’adapti millor a tu

L’objectiu d’un bon pla de pensions és estalviar prou per mantenir el seu nivell de benestar i qualitat de vida durant el període de jubilació. Destí és una gamma de plans de pensions que responen a la filosofia de plans amb data objectiu. Es tracta de plans no garantits orientats a la gestió òptima de l’estalvi tenint en compte l’horitzó temporal de la jubilació.

Avantatges de la Gamma Destí

Una estratègia d’inversió intel·ligent La Gamma Destí afavoreix les inversions en renda variable a llarg termini, mentre que el pes dels actius en renda fixa cobra més importància a mesura que ens apropem a la data destí.

Així, la distribució dels actius del fons va canviant suaument a mesura que avança el temps i s’apropa la data de jubilació.

Sense esforç en la gestió

Fem fàcil el que és difícil. Així, no haurà de preocupar-se per la gestió del seu pla de pensions. Adaptat a vostè En funció de la seva data estimada de jubilació, el client podrà triar el pla que millor s’adapti al seu objectiu.

Plans que formen la Gamma Destí

La Gamma Destí la formen inicialment 4 plans de pensions, amb diferents dates objectiu per a la jubilació.

CABK Destí 2022 Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Destí 2030 Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Destí 2040 Fitxa del pla 
Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Destí 2050  Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l

Per a un perfil d’inversor actiu i arriscat, aquests plans de pensions fan inversions majoritàriament en renda variable.

El llarg horitzó fins a la jubilació permet invertir en fons més arriscats, que obtinguin el màxim rendiment, però subjectes a les fluctuacions del mercat.

CABK Tendències Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Selecció Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK RV Nacional Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK RV Internacional Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK RV USA Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK RV Emergents Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK RV Retorn Absolut Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK RV Euro Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l

Aquests plans de pensions combinen la renda fixa amb la renda variable, per suavitzar les oscil·lacions en borsa sense oblidar una bona rendibilitat. La cartera està integrada per una combinació entre la renda fixa i la renda variable.

Són els plans de pensions recomanats per a perfils d’entre 40 i 50 anys, amb un percentatge més gran o més petit de renda variable segons si l’horitzó de jubilació és més llunyà o més pròxim.

CABK Equilibri Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Creixement Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Oportunitat Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l

Aquests plans de pensions inverteixen en mercats monetaris de renda fixa, de manera que ofereixen una rendibilitat força estable als estalvis a mitjà i curt termini.

Plans de pensions ideals per al perfil d’inversor que ja s’acosta a l’edat de jubilació o que busca una rendibilitat estable.

CABK Ambició Curt Termini Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l
CABK Ambició Flexible Fitxa del pla Fitxa trimestral Dades fonamentals Contracta'l

Comença avui a preparar el teu futur