• Estalvia en la declaració de la renda.
  • Les aportacions redueixen la base imposable general de l'IRPF.
  • Pots estalviar fiscalment fins a un 45%1 de l'import de les aportacions realitzades